Kritéria řízení

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol budou zveřejněna předem s dostatečným předstihem před termínem zápisu, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s ust. § 34 odst. 8 školského zákona).