Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Sběr přihlášek

Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

Sběr žádostí probíhá ve čtvrtek 2. května a pátek 3. května 2019 v době určené ředitelem nebo ředitelkou příslušné mateřské školy.

V tomto termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu MŠ. Z důvodu okamžité opravy nedostatků přihlášky doporučujeme dostavit se do každé z Vámi vybraných MŠ osobně.

Co vzít s sebou?

Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
  • rodný list dítěte,
  • svůj občanský průkaz,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců,
  • příp. další dokumenty.