Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Vydávání přihlášek

Kdy probíhá vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ?

Informaci o termínu vydávání žádostí o přijetí do mateřských škol naleznete na stránce přijímací řízení.

V roce 2019 bude vydávání žádostí probíhat v termínu od 1. 4. do 1. 5. 2019.

Je možné vydat žádost jinak, než elektronicky?

Žádost o přijetí dítěte je možné vydat třemi způsoby:

 1. Elektronické vydání žádosti – Preferovanou možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách. Podrobnější informace naleznete v části - Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti?
 2. Vyzvednutí v mateřské škole – Žádost je možné vyzvednout na MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol.
 3. Vyzvednutí na OŠMT - Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Co je třeba pro elektronické vydání žádosti o přijetí?

Pro elektronické vydání žádosti je třeba mít:

 • Kartičku pojištěnce dítěte nebo Vámi vybrané heslo
 • Počítač, který má:
  • Připojení k internetu.
  • Internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.
  • Prohlížeč PDF souborů.

Jak je to s pobytem?

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Způsob prokázání:
Trvalý pobyt v městské části se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt v dané městské části nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu *.

Trvalý pobyt ve městě Brně se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt ve městě Brně nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu *.

* Doklad o trvalém pobytu ve městě Brně lze získat na Odboru správních činností Magistrátu města Brna, Ohlašovna trvalého pobytu, Husova 5, 1. posch. Bližší informace na www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-spr...

Jak vytisknou přihlášku?

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe Reader.

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí do MŠ?

 • Vytiskněte si počet žádostí se stejným číslem přihlášky shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte své dítě přihlásit.
 • Každou žádost si nechte potvrdit od lékaře vašeho dítěte.
 • Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí (2. 5. 2019 – 3. 5. 2019).