Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Adresa: 
Zemědělská 29
PSČ: 
613 00
Městská část:
Brno - sever
Telefon: 
545428521
Ředitel: 
Mgr. Miloš Hrůza
Adresa poskytování vzdělání: 
Zemědělská 29

Informace školy

Škola uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu“, které pozitivně ovlivňují její kvalitu. Děti jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti, úctě a spolupráci. Učitelky podporují sebedůvěru dětí a vedou je k sebehodnocení. Předškoláci se zábavnou formou věnují jednu hodinu týdně anglickému jazyku, na což navazuje výuka angličtiny od první třídy ZŠ.
    Činnost MŠ vychází vstříc zájmům rodičů a dětí, jimž nabízí různé zájmové aktivity (zdravé pískání a plavání).
Náležitá pozornost je věnována také preventivní logopedické péči. K sounáležitosti dětí i rodičů se školou přispívají nejrůznější společné akce (mikulášská nadílka, vánoční dílna, oslava Dne matek, výlety, rozloučení se školáky, škola v přírodě).
    Všechny učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikovány a mají dostatečnou praxi pro kvalitní práci s dětmi.

 

Informace k zápisu do mateřských škol na školní rok 2019/2020

Zápis dětí do mateřských škol v městě Brně proběhne dle postupů uvedených v elektronickém zápisu:

www.zapisdoms.brno.cz

 

1. Přihlášku pro přijetí dítěte si můžete samostatně vygenerovat na www.zapisdoms.brno.cz.

    Výdej přihlašek pro rodiče, kteří nemají možnost si přihlášku vytisknout: 

   - termín 10.4.2019 od 8.00 do 12.30 hod. v ředitelně MŠ

     S sebou vezměte kartičku zdravotní   pojišťovny dítěte

 

2. Sběr přihlášek: 2.5.a 3.5.2019 -8.00-12.30  hod. v ředitelně MŠ

    S sebou přinést:

  - vyplněnou a podepsanou přihlášku rodiči - potvrzenou pediatrem - originál!

  - rodný list dítěte 

  - doklad o trvalém bydlišti, OP nebo nájemní smlouvu - originál + 1 kopii na založení

 

 

Spádová oblast

Část obce: Černá Pole
Ulice Číslo orientační
Břenkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45
Černopolní 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Demlova 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34
Durďákova 55, 68
Jugoslávská 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109a, 110, 111, 112, 112a, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124a, 124b, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154
Lesnická 33, 34, 34a, 35, 36, 38, 40
Trávníky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 34b, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65
Zemědělská 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 47, 48, 49, 50, 50a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56a, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 5867255808 3 080.00 Zemědělská 29
2 3420270336 3 080.00 Zemědělská 29
3 3031932416 3 080.00 Zemědělská 29
4 9277353216 3 080.00 Zemědělská 29
5 9101110272 3 060.00 Zemědělská 29
6 4557870592 3 060.00 Zemědělská 29
7 8110199104 3 060.00 Zemědělská 29
8 6278421504 3 020.00 Zemědělská 29
9 9934186752 3 020.00 Zemědělská 29
10 2940531258 3 020.00 Zemědělská 29
11 8845534976 3 020.00 Zemědělská 29
12 7171337216 3 020.00 Zemědělská 29
13 2545704963 3 020.00 Zemědělská 29
14 9042813568 3 020.00 Zemědělská 29
15 2929065728 3 020.00 Zemědělská 29
16 4418448768 3 020.00 Zemědělská 29
17 8273854724 2 601.22 Zemědělská 29