Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Amerlingova 4, Brno
PSČ: 
625 00
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547210823
Ředitel: 
Mgr. Zdeňka Lederová
Adresa poskytování vzdělání: 
Amerlingova 4

Informace školy

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Amerlingova. Hlavní principy: Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa. Rozvíjení komunikace a spolupráce.

Preferujeme:věkově smíšené třídy, tělesnou pohodu a volný pohyb, spontánní hry, prožitkové učení, komunitní kruh.

Další činnosti: práce s keramickou hlínou (máme vlastní keramickou pec), cvičení na správné držení těla, rozvíjení grafomotoriky, smyslového vnímání a myšlení v edukativně stimulačních skupinkách, kroužek angličtiny a taneční. 

 

Vydávání přihlášek: rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ

v pondělí 8. 4. 2019 od 9:00-11:00 nebo si domluví telefonicky s ředitelkou školy na telefonním čísle 770 182 179

jiný termín vydání.

Sběr přihlášek:  Čtvrtek  2. 5. 2019 v době od   12:00 - 16:00 hod

                               Pátek     3. 5. 2019 v době od   8:00 - 12:00 hod

K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku a rodný list dítěte, občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí vyzvedli osobně s číslem svého občanského průkazu.

Spádová oblast

Část obce: Bohunice
Ulice Číslo orientační
Amerlingova 2, 3, 4
Bohuňova 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 37a, 39, 41, 43, 48
Čeňka Růžičky 7, 25, 27, 29
Havelkova 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Hraničky 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15a, 16, 18, 20
Lány 2, 3, 4, 6, 8, 10a, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Neužilova 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Podsedky 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 32
Rolnická 1, 1a, 3, 4, 5, 7, 9
Sobolova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
Spodní 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Tříčtvrtní 1, 2
Vyhlídalova 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Za kovárnou 9

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3306995712 3 080.00 Amerlingova 4
2 8046968832 3 080.00 Amerlingova 4
3 4785682944 3 080.00 Amerlingova 4
4 3927217922 3 080.00 Amerlingova 4
5 7031904959 3 060.00 Amerlingova 4
6 2920230486 3 060.00 Amerlingova 4
7 3068861184 3 020.00 Amerlingova 4
8 7518693888 3 020.00 Amerlingova 4
9 2926090752 3 020.00 Amerlingova 4
10 8489511936 3 020.00 Amerlingova 4
11 2911147264 3 020.00 Amerlingova 4
12 8946656649 3 020.00 Amerlingova 4
13 3915246086 3 020.00 Amerlingova 4
14 4080509449 3 020.00 Amerlingova 4
15 6469930249 3 020.00 Amerlingova 4
16 5132123904 3 020.00 Amerlingova 4
17 5504128512 3 020.00 Amerlingova 4
18 9328249088 3 020.00 Amerlingova 4
19 4443600384 3 020.00 Amerlingova 4