Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace

Adresa: 
Hochmanova 25
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
544210331
Ředitel: 
Eva Klikarová
Adresa poskytování vzdělání: 
Hochmanova 25

Informace školy

Naše mateřská škola se nachází v sídlišti Brno-Líšeň. Budova školy je účelová, jednopatrová. MŠ má tři třídy, každá třída má své příslušenství - šatnu, umývárnu, WC, přípravnou kuchyňku sloužící pro výdej stravy. Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené). Školní zahrada navazuje na budovu školy. Součástí MŠ je i školní kuchyně.

V roce 2001 se naše MŠ zapojila do mezinárodního projektu Step by Step a pracuje podle programu pro předškolní vzdělávání "Začít spolu". Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou - bližší informace lze najít na www.sbscr.cz. Při vzdělávání dětí se řídíme principy "Začít spolu".  Náš školní vzdělávací program má název: "Jsem človíček malý, ale šikovný, společně s kamarády chci poznat svět ve kterém žiji."  

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020: 

 23. 4. 2019 od 13.00 do 15.00 - výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají možnost internetového připojení; při výdeji přihlášky předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dne 23. 4. 2019 od 8.00 do 15.00 pořádáme pro rodiče i den otevřených dveří - rodiče si mohou prohlédnout MŠ a seznámit se se vzdělávacím programem naší školy.

  
Příjem vyplněných a dětským lékařem potvrzených přihlášek:   
 
 2. 5. 2019 od 8.00 do 12.00h
   3. 5. 2019 od 13.00 do 16.00h
  
Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se do MŠ musí dostavit osobně a předložit svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a případě doklad o trvalém pobytu.
 
Upozornění: na přihlášce musí dětský lékař potvrdit  1) řádné očkování dítěte
                                                                                                2) zdravotní stav dítěte
 

Dne 7. 5. 2019 od 13.00 do 15.00 mají rodiče možnost nahlédnutí do spisu (tzn.vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a případně tyto podklady dopnit). 

Od 10. 5. 2019 probíhá elektronické výběrové řízení, rodiče mohou na webové stránce www.zapisdoms.brno.cz sledovat pořadí umístění svého dítěte při zápisu do naší MŠ = zda bylo dítě přijato x nepřijato do MŠ. 

 

 Prosíme rodiče , aby si rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte do naší MŠ vyzvedli osobně v termínech:   
 
   15. 5. 2019   8.00 - 16.00   - výdej kladných rozhodnutí
   24. 5. 2019 10.00 - 16.00   - výdej rozhodnutí o zastavení správního řízení pro rodiče, kteří podepsali zpětvzetí
   27. 5. 2019   8.00 - 12.00 a 16.30 - 17.00 výdej záporných rozhodnutí
       
                                                                                          

Spádová oblast

Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
Bednaříkova 1, 1a, 1b, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Hochmanova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Molákova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2996224231 3 080.00 Hochmanova 25
2 3847746561 3 060.00 Hochmanova 25
3 8221383688 3 060.00 Hochmanova 25
4 5654930816 3 060.00 Hochmanova 25
5 7364796416 3 060.00 Hochmanova 25
6 6981966084 3 020.00 Hochmanova 25
7 4030529408 3 020.00 Hochmanova 25
8 7923027712 3 020.00 Hochmanova 25
9 3830043424 3 020.00 Hochmanova 25
10 2934870437 3 020.00 Hochmanova 25
11 2841458432 3 020.00 Hochmanova 25
12 4677317248 3 020.00 Hochmanova 25
13 2852785152 3 020.00 Hochmanova 25
14 2486707266 3 020.00 Hochmanova 25