Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace

Adresa: 
Labská 7/268
PSČ: 
625 00
Městská část:
Starý Lískovec
Telefon: 
547217016
E-mail: 
mslabska@seznam.cz
Ředitel: 
Irena Andrlíková
Adresa poskytování vzdělání: 
Labská 7/268

Informace školy

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, po telefonické domluvě s ředitelkou školy.

Sběr přihlášek do Mateřské školy, Labská 7 bude probíhat ve dnech  

                2.5.2019 v době od 8.00 hodin do 16.30 hodin

                3.5.2019 v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin

Vlastní přijímací řízení můžete sledovat na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz

K zápisu se zákonný zástupce dostaví osobně s vyplněnou přihláškou podepsanou oběma zákonnými zástupci a s potvrzením dětského lékaře (originál), rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce.

V tyto dny umožňujeme dětem pohrát si v MŠ a spolu s rodiči se seznámit s prostředím školy. Přezůvky s sebou.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

,,Žijeme pod modrou oblohou"

  Jsme sídlištní mateřská škola obklopená přírodní zahradou pro rekreační a sportovní činnosti dětí. Mateřská škola má tři třídy. Jedna dle věku dětí: 3-4 leté, dvě třídy jsou částečně smíšené.  

  Pro naši MŠ je stěžejní zařazování pohybových a enviromentálních aktivit dětí do režimu dne. Preferujeme učení na základě praktické zkušenosti, důraz je kladen na prožitkové učení a experimentování. 

  Ve výchovně vzdělávacím procesu uplatňujeme principy: zodpovědnost – samostatnost – spolupráce. Úspěšně připravujeme děti pro vstup do základních škol.

Součástí ŠVP jsou uskutečňované projekty na jednotlivých třídách.

Spádová oblast

Část obce: Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Jihlavská 29, 31
Labská 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19a, 21, 21a, 21b, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Mikuláškovo náměstí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Osová 2, 4, 6, 8, 12, 20
Palachovo náměstí 1, 2, 3, 4, 4
Vltavská 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 7196270592 3 080.00 Labská 7/268
2 5194311296 3 080.00 Labská 7/268
3 3565740288 3 080.00 Labská 7/268
4 6193784832 3 080.00 Labská 7/268
5 6861848064 3 020.00 Labská 7/268
6 5659097088 3 020.00 Labská 7/268
7 9335089664 3 020.00 Labská 7/268
8 5222715264 3 020.00 Labská 7/268
9 2699642887 3 020.00 Labská 7/268
10 9766622528 3 020.00 Labská 7/268
11 5571842944 3 020.00 Labská 7/268
12 6952449024 3 020.00 Labská 7/268
13 9665996032 3 020.00 Labská 7/268
14 3466428928 3 020.00 Labská 7/268
15 8753604608 3 020.00 Labská 7/268
16 1095552512 3 020.00 Labská 7/268
17 2193701376 3 020.00 Labská 7/268
18 2335342848 3 020.00 Labská 7/268