Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Adresa: 
Štolcova 51
PSČ: 
618 00
Městská část:
Černovice
Telefon: 
548530836
Ředitel: 
Hana Vaňková
Adresa poskytování vzdělání: 
Štolcova 51

Informace školy

Naše MŠ je jednotřídní s kapacitou 28 dětí a vlastní školní kuchyní.Provoz MŠ je prodloužený do 18.00 hod.

V MŠ pracujeme podle Školního vzdělávacího programu nazvaného "Barevný svět" a zpracovaného podle RVP PV.

Zaměření školy je orientováno na osobnostní rozvoj dětí a na výchovu k estetickým a pracovním dovednostem

Cílem je, aby děti prožívaly v MŠ chvíle pohody, aby se cestou přirozené výchovy rozvíjely v samostatné jedince, aby byly dobře připraveny na docházku do základní školy a dalšího života, aby se vhodně začlenily do společnosti.

Nadstandardní aktivity MŠ : Keramika,taneční kroužek,muzikoterapie,logopedie,plavání,divadelní a kulturní představení v MŠ, výchovně vzdělávací programy,angličtina

Zápis na školní rok 2019/2020:

Počet volných míst: 8

Termín zápisu: Přihlášku lze nejlépe vyplnit a vytisknout doma prostřednictvím webu od 1.4- 1.5.2019

Pokud rodiče nemají přístup k internetu mohou se dostavit dne 11.4.2019 osobně od 10.00 -16.00h do MŠ.

Sběr vyplněných a potvrzených přihlášek : 2.5.2019      10.00 - 15.00

                                                              3.5.2019      13.00 - 16.00

Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte 

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,je pro MŠ Brno, Štolcova51,p.o. spádové celé území Statutárního města Brna.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 7843462336 3 070.00 Štolcova 51
2 8548290567 3 070.00 Štolcova 51
3 2931225088 3 070.00 Štolcova 51
4 4290843648 3 070.00 Štolcova 51
5 8463268608 3 070.00 Štolcova 51
6 6951339648 3 060.00 Štolcova 51