Zápis do mateřských škol - BRNO
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:367Počet mateřských škol:21

Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Adresa: 
Veslařská 256
PSČ: 
637 00
Městská část:
Jundrov
Telefon: 
543212191, 775152287
Ředitel: 
Mgr.Martina Šplíchalová
Adresa poskytování vzdělání: 
Veslařská 256

Informace školy

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Veslařská 256, p.o. spádové celé území statutárního města Brna!

Dvoutřídní mateřská škola funguje v prodlouženém provozu tj. denně od 6.30 do 18.00 hodin, má vlastní školní jídelnu. Školní zahrada je držitelem certifikátu Přírodní zahrada.

Mateřská škola patří do sítě "Škola podporující zdraví", pracuje podle školního vzdělávacího programu "Teče řeka Brnem dolů, my tou řekou plujem spolu", je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu,  environmentální výchovu a lidové tradice.

Pro děti je pravidelně zařazováno např. cvičení na rehabilitačních míčích, práce s keramickou hlínou, cílené aktivity pro přípravu předškoláků na vstup do základní školy, možnost hry na zobcovou sopránovou flétnu a plavání.

Vydávání přihlášek proběhne v úterý 16. 4.  2019 a ve středu 17. 4. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin. Pro vydání přihlášky je nutné znát rodné číslo dítěte. Přihlášku je možné získat i na webových stánkách www.zapisdoms.brno.cz.

V době výdeje přihlášek Vás srdečně zveme na návštěvu mateřské školy. Je možné si mateřskou školu prohlédnout, osobně se setkat, případně zodpovědět Vaše dotazy.

Sběr vyplněných přihlášek proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2019 a v pátek 3. 5. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin. Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy Brno, Veslařská 256, p. o.

Vzhledem k tomu, že Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p. o. má prodloužený provoz, uplatní se nad rámec Kritérií pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol uveřejněných na internetových stránkách http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni ještě kritérium potřeby prodlouženého provozu.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince s místem pobytu) ve školském obvodu Mateřské školy Brno, Veslařská 256, p. o. (město Brno), jejichž zákonný zástupce prokazatelně doloží potřebu prodlouženého provozu mateřské školy (formulář bude k dispozici na webových stránkách školy nebo v době výdeje přihlášek u ředitelky školy).

Těšíme se na Vás a Vaše děti!