Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace

Adresa: 
Kachlíkova 21
PSČ: 
635 00
Městská část:
Bystrc
Telefon: 
736 484 468, 539 011 281
Ředitel: 
Anna Kimlová
Adresa poskytování vzdělání: 
Kachlíkova 21

Informace školy

"S duhovými barvami za poznáním světa"

ŠVP je zaměřen na individuální rozvoj dítěte k získávání kompetencí potřebných pro další vzdělávání.

Při vzdělávání pracujeme s teorií H. Gardnera a jeho osmi druhy inteligence: jazyková, hudební, logicko-matematická, prostorová, tělesně-pohybová, přírodní, interpersonální, intrapersonální.

Součástí MŠ je speciální logopedická třída, ve spolupráci se speciálními centry integrujeme děti se zdravotním postižením.

Přijímání dětí do logopedické třídy bude probíhat zvlášť, a to v souladu s platnou legislativou.

(Bližší informace u ředitelky školy).

Kontaktní osoba : Anna Kimlová, ředitelka školy

Zveme Vás na prohlídku mateřské školy ve Dni otevřených dveří:

středa 10.4. 2019 v době od 8:30 - 10:00

Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu je možný ve rámci dne otevřených dveří.

V mimořádném případě kontaktujte p.ředitelku na tel. čísle 736 484 468.

K vygenerování přihlášky  je potřeba znát číslo pojištěnce /dítěte /, které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Příjem přihlášek:

čtvrtek           2.5.2019 - 8:00 - 12:00    13:00 - 16:00

pátek              3.5.2019 - 8:00 - 12:00    13:00 - 16:00

S sebou : rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce.

Při odevzdání přihlášky budou uvedené údaje porovnány s údaji na rodném listě dítěte a dokladu zákonného zástupce. Jmenované doklady, prosím, předložte v originále. Totéž platí i o lékařském potvrzení na přihlášce.                                                                                        

Spádová oblast

Část obce: Bystrc
Ulice Číslo orientační
Čihadla 1
Foltýnova 1, 1a, 1b, 1c, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
K Jelenici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48
Kotoulky 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Lýskova 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Páteřní 1, 3, 5, 5a, 7
Pod Komorou 1, 2

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 7894215689 3 080.00 Kachlíkova 21
2 7392315392 3 080.00 Kachlíkova 21
3 4450842888 3 080.00 Kachlíkova 21
4 2224900608 3 060.00 Kachlíkova 21
5 6626500864 3 060.00 Kachlíkova 21
6 6119438336 3 060.00 Kachlíkova 21
7 2617069312 3 060.00 Kachlíkova 21
8 7827695488 3 060.00 Kachlíkova 21
9 3011930624 3 020.00 Kachlíkova 21
10 8375020544 3 020.00 Kachlíkova 21
11 5458703616 3 020.00 Kachlíkova 21
12 2502298245 3 020.00 Kachlíkova 21
13 4331257682 3 020.00 Kachlíkova 21
14 9864665728 3 020.00 Kachlíkova 21
15 7017881646 3 020.00 Kachlíkova 21
16 4693543936 3 020.00 Kachlíkova 21
17 9600839424 3 020.00 Kachlíkova 21
18 2373153728 3 020.00 Kachlíkova 21
19 5299499848 3 020.00 Kachlíkova 21
20 8112539264 3 020.00 Kachlíkova 21
21 2437944704 3 020.00 Kachlíkova 21
22 4287245184 3 020.00 Kachlíkova 21
23 9798391808 3 020.00 Kachlíkova 21
24 7268464384 3 020.00 Kachlíkova 21
25 7330723844 3 020.00 Kachlíkova 21
26 9080737728 3 020.00 Kachlíkova 21
27 3519880128 3 020.00 Kachlíkova 21
28 2398292442 3 020.00 Kachlíkova 21
29 2984510208 3 020.00 Kachlíkova 21