Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola FAMILY, Brno, Mazourova 2

Adresa: 
Mazourova 2
PSČ: 
636 00
Městská část:
Židenice
Telefon: 
548129534
E-mail: 
info@msfamily.cz
Ředitel: 
Eva Šperková
Adresa poskytování vzdělání: 
Mazourova 2

Informace školy

Hodnotou  naší školy je otevřenost, komunikace, pozitivní klima, partnerství  s rodinou a kultivace osobnosti dítěte dle etické výchovy a morálních hodnot. Výchova a vzdělávání dětí  v naší škole jsou založeny na přirozeném pozitivním ocenění dítěte, kdy se mu něco podařilo, dále na aktivním přemýšlení a hledání řešení situací, na kooperaci i uvědomění si, že agresivita není cesta, mluvíme o svých emocích a pocitech. S rodiči na konzultačních dnech i na  individuálních schůzkách projednáváme rozvoj dítěte dle jeho schopností, možností a potřeb.

Etická výchova je jednou z cest kultivace dětské duše :

 • ve vyrovnanou a zdravě smýšlející osobnost k životním hodnotám
 • k přípravě pro náročné životní situace
 • ke správnému  postoji při navazování vztahů, tvořivému řešení situací
 • pro environmentální a ekologické myšlení
 • k otevřené komunikaci a formulaci názorů
 • k pozitivnímu  smýšlení

Podporujeme u dětí též sport a radost z pohybu, jezdíme lyžovat, plavat či sportovat do tělocviny.

Kvalitní, pestrá, zdravá a hodnotná strava pro děti je z naší školní kuchyně - bez zbytečné chemie, dochucovadel a polotovarů, se sníženým množstvím tuků, soli, cukrů a naopak s množstvím zeleniny, čestvých ryb a netradičních obilovin (jáhly, pohanka, kuskus, quinoa...). Podporujeme tím zdravý růst a vývoj dítěte. Pěstujeme u dětí kulturu stolování a pravidelný stravovací režim.

A čeho jsme dosáhli?

 1. V roce 2001 jsme jako tehdy jediná MŠ v ČR získali Ocenění Nadace Josefa Luxe za realizaci etických principů a hodnot v mateřské škole.
 2.  V roce 2010  na základě kvality poskytovaného vzdělávání jsme se obdrželi status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy university.
 3.  Od roku  2015 máme certifikát Rodiče vítáni za partnerskou spolupráci s rodiči.

  Více o MŠ najdete na   www.msfamily.cz.  

 

Informace k zápisu pro šk.rok 2019/2020

1.  vydávání přihlášek:       1.4. - 1.5.2019 

       on-line   na        www.zapisdoms.brno.cz    

          (v MŠ 2.p  25.4.2019  14 - 16h  pro ty, kteří nemají internetový přístup )

 1. Přihlášku vyplňte  prostřednictvím web formuláře
 2. Vytiskněte oboustranně
 3. Potvrďte u dětského lékaře
 4. Podepište
 5. Připravte si všechny potřebné doklady v ORIGINÁLE

2.  odevzdání přihlášek    v MŠ, 2.p.  

       2.5.2019    8 - 15h  čtvrtek      ve čtvrtek 2.5.2019  je i Prohlídka školy  8 - 11.30h a 15 - 16.00h

       3.5.2018    8 - 14h  pátek   

      S sebou:

 1. přihlášku vytištěnou oboustranně (na jeden list) a potvrzenou dětským lékařem 
 2. rodný list dítěte 
 3. občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti 
 4. doklad o trvalém pobytu dítěte (např. potvrzení z ohlašovny pobytu ) a rodný list dítěte
 5. jiné potřebné doklady -doklad o odkladu školní docházky (odborné posouzení školní zralosti), cizinci doklad o trvalém pobytu na území ČR, pas 
 6. všechny doklady přineste v ORIGINÁLU k ověření správnosti uvedených údajů 

3.  přijímací řízení :    od 13.5.2019

v tomto období budete e-mailem vyzváni k vyzvednutí rozhodnutí

o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

                                                                  Na viděnou v MŠ FAMILY!   

                                                             Šperková Eva, ředitelka

 

 

 

Spádová oblast

Část obce: Židenice
Ulice Číslo orientační
Andrýskova 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Bělohorská 46, 48, 102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 137, 139, 143, 143a, 145, 145a, 147, 147a, 147b, 151, 153, 155, 157, 159, 161
Jedovnická 2, 2a, 2b, 4
Krásného 24, 26, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Marie Kudeříkové 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11a, 13, 15, 17, 19
Mazourova 1, 2, 3, 5
Sejkorova 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31
Slatinská 39c, 39e, 41, 43, 47, 47a, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106
Souběžná 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Špačkova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25
Závodského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 7725581816 3 080.00 Mazourova 2
2 4162941769 3 080.00 Mazourova 2
3 4311443072 3 060.00 Mazourova 2
4 9586849922 3 060.00 Mazourova 2
5 2792572672 3 060.00 Mazourova 2
6 9217944576 3 060.00 Mazourova 2
7 2833456768 3 060.00 Mazourova 2
8 4570787843 3 020.00 Mazourova 2
9 6296961922 3 020.00 Mazourova 2
10 2648897024 3 020.00 Mazourova 2
11 9988310016 3 020.00 Mazourova 2
12 3718944768 3 020.00 Mazourova 2
13 2524729984 3 020.00 Mazourova 2
14 6680908544 3 020.00 Mazourova 2
15 2920109056 3 020.00 Mazourova 2
16 9468809472 3 020.00 Mazourova 2
17 5526432768 3 020.00 Mazourova 2
18 9216675848 3 020.00 Mazourova 2
19 8555890944 3 020.00 Mazourova 2
20 8857111042 3 020.00 Mazourova 2
21 7096626688 3 020.00 Mazourova 2
22 5804963844 3 020.00 Mazourova 2