Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola Oříšek Brno, Drozdí 210/2c, příspěvková organizace

Adresa: 
Drozdí 210/2c
PSČ: 
62100
Městská část:
Ořešín
Telefon: 
541 210 936
Ředitel: 
Mgr. Petra Kalašová
Adresa poskytování vzdělání: 
Drozdí 210/2c

Informace školy

Vážení rodiče,

přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy si můžete vyplnit sami elektronicky na stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1.4. do 1.5.2019 nebo vyzvednout osobně v naší mateřské školce po domluvě s ředitelkou školky  (tel.: 777 120 048).

 

Vyplněné přihlášky, podepsané a potvrzené lékařem prosím přineste osobně:

 2.5.2019 10:00 - 14:00

3.5.2019 11:00 - 16:00

Přineste s sebou originály občanského průkazu, rodného listu dítěte, dokladu o bydlišti (je-li odlišné od údajů v OP) a dokladu o bydlišti dítěte (je-li jiné než bydliště rodiče). 

 

Od 9.5. 2019 očekávejte email o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: v pondělí 15.4. 2019 od 8:00 do 12:00 hodin.

 

Naše mateřská škola byla založena v roce 2011 a nachází se v blízkosti lesa v klidné městské části Ořešín. Jsme školka jednotřídní, rodinného typu, směřující k vytváření harmonického místa nejen pro děti, ale i rodiče a zaměstnance školy, místa, kde se ctí etické a morální zásady.

 

Školka je otevřena od 6:30 do 16:30. Kromě logopedické prevence nabízíme dětem možnost různých kroužků (v tomto školním roce s dětmi navštěvujeme plavecký výcvik a probíhá anglický kroužek), dále v průběhu roku pořádáme různé kulturní a vzdělávací akce, společné akce s rodiči, ke konci roku jezdíme s dětmi na celodenní výlet, apod.). Více informací naleznete na našich webových stránkách.

 

TĚŠÍ SE NA VÁS

 

ředitelka a zaměstnanci školky

 

Spádová oblast

Část obce: Ořešín
Ulice Číslo orientační
Drozdí 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19
Jasná 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29
Klimešova 7, 8, 9, 10, 10b, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49a, 49b, 50, 51, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78
Na Buble 1, 5, 7, 9, 11
Odlehlá 2, 2a, 4, 5, 5a, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Příhon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 15, 22
Ronovská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16
Šikmá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27
Tihůvka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
U zvoničky 1, 2, 4, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 6687059240 3 080.00 Drozdí 210/2c
2 2061490688 3 080.00 Drozdí 210/2c
3 5234912256 3 080.00 Drozdí 210/2c
4 7230877184 3 080.00 Drozdí 210/2c
5 7978932224 3 020.00 Drozdí 210/2c
6 5345046528 3 020.00 Drozdí 210/2c
7 7239633927 3 020.00 Drozdí 210/2c
8 7091976645 2 283.72 Drozdí 210/2c
9 8132147968 2 283.42 Drozdí 210/2c