Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola Pastelky, Brno, Jamborova 11

Adresa: 
Jamborova 11
PSČ: 
615 00
Městská část:
Židenice
Telefon: 
548530571
Ředitel: 
Michaela Mašková
Adresa poskytování vzdělání: 
Jamborova 11

Informace školy

Žijeme na planetě Zemi- environmentální/ekologická výchova s cílem naučit děti postojům, které mají základy v ekologii a spočívají v aktivním kladném vztahu k ní, v úctě k přírodě, ke zdraví svému i ostatních lidí, v základech zdravého životního stylu. Naší snahou je vést děti k samostatnosti, k sebepoznání, schopnosti spolupráce a kooperaci. Zachováváme rodinnou mateřskou školu plnou klidu, lásky, pohody a zajišťujeme podmínky pro individuální rozvoj dětské osobnosti na základě diagnostiky, spolupráce s rodinou a odborníky. Všechny naše cíle jsou postaveny na pevném základě prožitku.

Od roku 2008 jsme zařazeni do sítě ekologických mateřský škol

Od roku 2011 jsme držitelé certifikátu Přírodní ukázková zahrada

Od roku 2013 spolupracujeme na projektu Greeen Life OS Prales dětem (jedná se o projekt na záchranu dešténoho pralesa v Indonésii) a od roku 2014 jsme vlastníky 1 aru deštného pralesa na Sumatře

Od listopadu 2015 máme nově zrekonstruované hrací prvky na zahradě školy z peněz OP ŽP, které jsme získali na základě žádosti a  zpracovaného projektu Hřiště v přírodním stylu. Veškeré prvky jsou z akátového dřeva. 

Za podpory Nadace Veronica se nám podařilo v roce 2015 vybudovat a vybavit venkovní přírodní laboratoř a pořídit domečky pro různé živočichy z říše obojživelníků, hmyzu a savců. Domečky slouží pro děti k pozorování, zkoumání a bádání.

Za podpory Klubu rodičů při MŠ Pastelky, z.s. se nám podařilo zařídit na zahradě i polytechnický koutek. Tady děti mohou zkoušet řezat dřevo, zatloukat hřebíky, pracovat s různým nářadím, hoblovat, vrtat a natírat.

 

INFORMACE  K ZÁPISU  DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

 VYDÁVÁNÍ  PŘIHLÁŠEK

- zákonní zástupci (rodiče) získají přihlášku prostřednictvím INTERNETU on-line ve formátu pdf na  www.zapisdoms.brno.cz

- při generování přihlášky prostřednictvím internetu zadají rodiče do formuláře ČÍSLO POJIŠTĚNCE (je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte) - toto číslo dítěte bude aplikací převedeno na jedinečný ČÍSELNÝ IDENTIFIKÁTOR, který zajistí anonymitu dítěte (RČ nebude nikde uváděno z důvodů ochrany osobních údajů)

- aplikace umožňuje vygenerovat pro jedno rodné číslo neomezený počet přihlášek se stejným identifikátorem (tzn., že si můžete přichystat např. 5 přihlášek a ty pak při sběru přihlášek dát do různých MŠ)

-  formulář přihlášky rodiče vyplní buď přímo v počítači před jeho vytisknutím (vytiskněte přihlášku na jeden papír, tedy oboustranně) nebo vytisknou oboustranně prázdný formulář a přihlášku čitelně hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplní

 V případě, že nemají zákonní zástupci nikde přístup k internetu, mohou požádat ředitelku MŠ o pomoc při vytisknutí přihlášky a to: 

v e  středu 24.4.2019 době od 8:00 do 12:00 hodin

Vstup do systému (tedy vydávání přihlášek) bude rodičům umožněn  v měsíci dubnu

od 2.5.2019 - 3.5. 2019 na stránkách : www.zapisdoms.brno.cz

Doporučujeme všem, aby si přihlášku přichystali v klidu doma, nezapomněli ji opatřit doporučením od lékaře a měli ji tak připravenou ke sběru přihlášek, který bude probíhat ….viz. sběr přihlášek

 SBĚR PŘIHLÁŠEK bude probíhat na naší mateřské škole  ve dnech k tomu určených:

2.května  v době  od 8:00 do 15:00 hodin a 3. května od 8.00-13:00 hodin

 V této době přijde rodič s vyplněnou přihláškou do naší MŠ, pokud k nám své dítě bude chtít přihlásit. Dítě je možno přihlásit do libovolného počtu mateřských škol. Do každé se ale musí zákonný zástupce dostavit osobně z důvodů odevzdání přihlášky v papírové podobě.

Ředitelka zadá do formuláře na webu číslo pojištěnce podle kartičky ZP dítěte  a získá vygenerovaný identifikátor, který srovná s identifikátorem na rodičem přinesené přihlášce. Současně zkontroluje osobní údaje podle předloženého občanského průkazu a rodného listu dítěte.

Pokud bude vše souhlasit, ředitelka údaje uloží pro seřazení dětí.

Na školní rok 2019/2020 je v MŠ Pastelky 10 volných míst. Můžeme tedy přijmout pouze 10 dětí.

Spádová oblast

Část obce: Židenice
Ulice Číslo orientační
Gajdošova 37, 52, 54, 56, 56a, 58, 60, 62, 64, 76, 80, 82, 84, 84a, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 102a, 103, 104, 105
Jamborova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Jílkova 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 17a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87
Kaleckého 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50
Mikšíčkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, 24a, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51
Pechova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Podpísečná 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Rokycanova 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Škrochova 5, 9, 11, 13, 15, 17

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 5894393088 3 080.00 Jamborova 11
2 2454261992 3 080.00 Jamborova 11
3 9531391361 3 080.00 Jamborova 11
4 6394836483 3 060.00 Jamborova 11
5 4311551488 3 060.00 Jamborova 11
6 8029014272 3 020.00 Jamborova 11
7 6574010368 3 020.00 Jamborova 11
8 7592230441 3 020.00 Jamborova 11
9 3452778884 3 020.00 Jamborova 11
10 6035062528 3 020.00 Jamborova 11