Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace

Adresa: 
Štouračova 23/1249
PSČ: 
635 00
Městská část:
Bystrc
Telefon: 
546224170
Ředitel: 
Blanka Pelikánová
Adresa poskytování vzdělání: 
Štouračova 23/1249

Informace školy

Mateřská škola SLUNÍČKO pracuje podle nového Školního vzdělávacíhi programu s názvem :

                                              Se sluníčkem po celý rok                                  

 Školní vzdělávací program vychází z Teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera (VERBÁLNÍ, LOGICKO-MATEMATICKÉ, PŘÍRODNÍ, PROSTOROVÉ, HUDEBNÍ, TĚLESNĚ-KINESTETICKÉ, INTERPERSONÁLNÍ A INTRAPERSONÁLNÍ).

 Činnosti pro mladší děti  jsou zaměřeny na adaptaci dětí na nové prostředí, na  rozvíjení a zdokonalování samostatnosti, zručnosti a rozvoji smyslového vnímání a poznávání.

 Vzdělávací nabídka pro starší děti se zaměřuje na rozvoj praktických i intelektových dovedností a schopností, zaměřujeme se na přípravu dětí na vstup do základní školy, na celkový rozvoj estetického vnímání v oblasti výtvarné, hudebně-dramatické, literární a pohybvých dovedností. MŠ podporuje preventivní logopedickou péči o děti formou integrace a zavedením logopedických chvilek.

Snažíme se pracovat individuálně, v malých, středně velkých i velkých skupinkách.

 Děti mají možnost zúčastnit se dalších aktivit – výuky angličtiny, plavání a výuky hry na flétnu, pracovat s keramikou, navštěvovat hudebně pohybový kroužek,  edukativně stimulační skupinky.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( přihlášku ) pomůžeme získat rodičům, kteří nemají přístup k internetu přímo v mateřské škole 10.4. 2019 od 10.00 hod. do 14.00 hod. nebo po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel.č. 546224170.

S naší školkou se můžet blíže seznámit od 19.2. 2019 každé úterý od 10.00 hod. do 11.30 hod. ve Školičce pro děti a rodiče.

Sběr přihlášek probíhá 2.5. a 3. 5. 2019 v době 8.00 - 12.00 hod. a  13.00 - 16.00 hod. v ředitelně školy.

 

Spádová oblast

Část obce:
Ulice Číslo orientační
Část obce: Bystrc
Ulice Číslo orientační
Adamcova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Heyrovského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, 32
Komínská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28a, 28b, 30, 30a, 32
Na zeliskách 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
náměstí 28. dubna 2, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56a, 57, 58, 60, 61, 61
Rakovecká 5, 7, 7c, 13, 13a, 13b, 15, 17, 17a, 17b, 19, 20, 21, 24, 30, 47, 61, 63, 65, 67, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 81a, 83
Štouračova 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32
Vrbovecká 2, 4, 6, 8, 10
Živného 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 20, 21, 21a, 23, 27, 29

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 8359834896 3 080.00 Štouračova 23/1249
2 7855459848 3 080.00 Štouračova 23/1249
3 2062327808 3 060.00 Štouračova 23/1249
4 5995748608 3 060.00 Štouračova 23/1249
5 9111575936 3 060.00 Štouračova 23/1249
6 6774280704 3 060.00 Štouračova 23/1249
7 6062967552 3 060.00 Štouračova 23/1249
8 5186920192 3 020.00 Štouračova 23/1249
9 5206591104 3 020.00 Štouračova 23/1249
10 2761489408 3 020.00 Štouračova 23/1249
11 4556803328 3 020.00 Štouračova 23/1249
12 2336017408 3 020.00 Štouračova 23/1249
13 4838061568 3 020.00 Štouračova 23/1249
14 2971542784 3 020.00 Štouračova 23/1249
15 9784251616 3 020.00 Štouračova 23/1249
16 2345923072 3 020.00 Štouračova 23/1249
17 2880565504 3 020.00 Štouračova 23/1249
18 2810434816 3 020.00 Štouračova 23/1249
19 8364912648 3 020.00 Štouračova 23/1249
20 5080335104 3 020.00 Štouračova 23/1249
21 7926282244 3 020.00 Štouračova 23/1249
22 8725043295 3 020.00 Štouračova 23/1249
23 8599144704 3 020.00 Štouračova 23/1249
24 1099266816 3 020.00 Štouračova 23/1249
25 7976140862 3 020.00 Štouračova 23/1249