Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, p.o.

Adresa: 
Strnadova 13
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
737914940 - ředitelka, 544211544 - MŠ
Ředitel: 
Hana Schenková
Adresa poskytování vzdělání: 
Strnadova 13

Informace školy

Provoz MŠ je od 6.30 hod do 16 hod.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020: 

Dne 16. 4. 2019 v době od 16 do 17 hod si školu můžete prohlédnout a informovat se na to, co vás zajímá, seznámit se se vzdělávacím programem mateřské školy.

Příjem vyplněných a dětským lékařem potvrzených přihlášek:   

2. 5. 2019 od 10:00 do 15:30 hodin

3. 5. 2019 od 10:00 do 14:00 hodin  

Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se do MŠ musí dostavit osobně a předložit svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a případě doklad o trvalém pobytu. Upozornění: na přihlášce musí dětský lékař potvrdit řádné očkování dítěte a zdravotní stav dítěte.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude v úterý 18.6.2019 v 16:00 hod.

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:

TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA

Hlavní vzdělávací záměry jsou seberealizace a tvořivost, komunikace a spolupráce, samostatnost a odpovědnost. Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj každého dítěte, na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, nadání a zájmu dětí (keramika, hra na flétnu, pěvecké činnosti, logopedická prevence).

Škola je zapojena do vzdělávacích projektů , které jsou orientované na podporu rozvoje gramotností v předškolním vzdělávání. Realizujeme projekt "Klokanův kufr" s cílem přispět ke zlepšení vzdělávacích podmínek dětí k učení. Účastníme se projektu Zdravá abeceda a jsme členem celostátní sítě se zájmem o environmentální výchovu Mrkvička. Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zabezpečujeme odbornou praxi pro studentky předškolní pedagogiky.

Škola je příkladem dobré praxe v předškolním vzdělávání.

 

 

Spádová oblast

Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
Sedláčkova 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Štefáčkova 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Strnadova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Vlkova 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 7542443648 3 120.00 Strnadova 13
2 2372519168 3 080.00 Strnadova 13
3 5536331264 3 080.00 Strnadova 13
4 2552635776 3 080.00 Strnadova 13
5 2437858304 3 060.00 Strnadova 13
6 2146311843 3 060.00 Strnadova 13
7 5605843088 3 060.00 Strnadova 13
8 9203922176 3 060.00 Strnadova 13
9 9977374976 3 060.00 Strnadova 13
10 8003116384 3 060.00 Strnadova 13
11 3317608544 3 020.00 Strnadova 13
12 2533795072 3 020.00 Strnadova 13
13 7625221125 3 020.00 Strnadova 13
14 9400895046 3 020.00 Strnadova 13
15 8148593929 3 020.00 Strnadova 13
16 5602844483 3 020.00 Strnadova 13
17 6450478336 3 020.00 Strnadova 13
18 8541456192 3 020.00 Strnadova 13
19 7849350656 3 020.00 Strnadova 13
20 7876849152 3 020.00 Strnadova 13
21 6778268672 3 020.00 Strnadova 13
22 6476075104 3 020.00 Strnadova 13