Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace

Adresa: 
E. Přemyslovny 10
PSČ: 
625 00
Městská část:
Starý Lískovec
Telefon: 
547353136
Ředitel: 
Mgr. Margita Kotásková.
Adresa poskytování vzdělání: 
E. Přemyslovny 10

Informace školy

Mateřská škola"Eliška" je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Brno Elišky Přemyslovny 10, dvoutřídní s celodenním provozem.

K docházce je zapsáno 48 dětí, do dvou věkově smíšených tříd - "Rybičky" a "Sluníčka".

Školní vzdělávací program: KORMIDLO aneb CESTA JE CÍL
Základním záměrem je přispívat k pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí. Rozvíjíme faktory, které podporují pozitivní vývoj osobnosti, její identitu a směřování k prosociálnosti.

"Naše plavba od pramínku až do širého moře bude dlouhá a plná zážitků, legrace a dobrodružství..."

Navazujeme na dosavadní život v rodině, pomáháme rodině vychovat sebevědomého a samostatného člověka, vytvářet a rozvíjet citové vztahy k sobě i svému okolí.

Vkládáme prvky envorimentální výchovy, vytváříme zajímavé projekty dle potřeb a zájmů dětí za velké spolupráce rodičů. Úzce spolupracujeme s rodinou a odborníky. Jsme fakultní mateřskou školou.

Rodiče, kteří nezvládnou vyplnění přihlášky elektronicky, po telefonické domluvě se dostaví do mateřské školy k vygenerování přihlášky.Kontaktní údaje na www. zspremyslovny.cz

Sběr přihlášek proběhne 2. května 2019 v době 8:00 - 17:00 a 3.května 2019 od 8:00 do 15:00 v kanceláři vedoucí učitelky

Bc. Šárky Anderlové v mateřské škole.

Vše, co potřebujete k zápisu najdete podrobně na těchto stránkách.

Spádová oblast

Část obce: Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Čermákova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Elišky Přemyslovny 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 25, 27
Hermannova 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Klobásova 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30a, 30b, 31, 32, 33, 34, 34a, 36, 36a, 38, 39, 40
Pod Školou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pšikalova 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12a, 14
Šoustalova 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61
Svah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31
U Leskavy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3304277248 3 080.00 E. Přemyslovny 10
2 4031811008 3 060.00 E. Přemyslovny 10
3 3003984384 3 060.00 E. Přemyslovny 10
4 8995967232 3 060.00 E. Přemyslovny 10
5 7746818816 3 060.00 E. Přemyslovny 10
6 2385334528 3 060.00 E. Přemyslovny 10
7 9913560576 3 060.00 E. Přemyslovny 10
8 2959223044 3 060.00 E. Přemyslovny 10
9 8564927488 3 060.00 E. Přemyslovny 10
10 7450342467 3 020.00 E. Přemyslovny 10
11 2672284544 3 020.00 E. Přemyslovny 10
12 3124864592 3 020.00 E. Přemyslovny 10
13 2559209287 3 020.00 E. Přemyslovny 10
14 7529308162 3 020.00 E. Přemyslovny 10
15 5507274243 3 020.00 E. Přemyslovny 10
16 9127527168 3 020.00 E. Přemyslovny 10