Zápis do mateřských škol - BRNO
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:367Počet mateřských škol:21

Základní škola a mateřská škola, Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Kotlářská 4
PSČ: 
602 00
Městská část:
Brno - střed
Telefon: 
549 121 099
Ředitel: 
Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
Adresa poskytování vzdělání: 
Kotlářská 4
Kotlářská 11

Informace školy

Naše mateřská škola spadá pod ZŠ Brno, Kotlářská 4. Zaměřujeme se na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí, rozvíjíme hudebně dramatické činnosti. Seznamujeme děti se základy angličtiny, pro rodiče předškoláků organizujeme Edukativně stimulační skupinky. Děti mohou tvořit v keramickém kroužku, účastnit se předplaveckého výcviku, aerobicku a juda.

PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT:

- na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

- na sekretariátě ZŠ Brno, Kotlářská 4

- na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:

6. 4. 2019 až 30. 4. 2019 vždy od 8 - 13hod. na sekretariátě ZŠ Brno, Kotlářská 4

SBĚR PŘIHLÁŠEK proběhne v MŠ Kotlářská 4, vchod Sluníčka a Koťátka, ve dnech 2. 5. 2019 od 10 - 16 hod. a 3. 5. 2019 od 8 - 13 hod. 

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, případně další dokumenty (nájemní smlouva).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ naleznete na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

Spádová oblast

Část obce: Veveří
Ulice Číslo orientační
Botanická 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Janáčkovo náměstí 2, 2a
Kotlářská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51a, 53
Kounicova 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65a, 67, 67a
Pekárenská 1, 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 10a, 12, 14, 16a
Slovákova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Smetanova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Sokolská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Šumavská 31, 31a, 33, 33a, 35
Sušilova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
Tučkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
Veveří 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41a, 41b, 41c, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Závodní 2
Část obce: Staré Brno
Ulice Číslo orientační
Husova 5