Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10

Session test failed. It is probably because the COOKIES in your browser are disabled. Pleas enable it, otherwise it won't be possible to create or print the application.
Adresa: 
Vedlejší 10
PSČ: 
62500
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547 354 410
Ředitel: 
RNDr. Jan Harmata
Počet volných míst:
5
Adresa poskytování vzdělání: 
Vedlejší 10

Informace školy

Školní vzdělávací program - "Z ulice hlavní i vedlejší za hrou a poznáním"

Od 3.9.2012 se stala MŠ součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10. Objekt MŠ byl projektován integrací MŠ do ZŠ. Nachází se v přízemí, v části budovy pavilovu "B". Hlavní vstup do MŠ je z ulice Okrouhlá. MŠ je dvoutřídní s celodenním provozem.

Záměrem naší MŠ je položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Poskytovat jim příležitosti k aktivnímu učení, rozvíjet samostatné a spokojené děti cestou přirozené výchovy v příjemném prostředí.

Cíle a záměry ŠVP jsou orientovány na plynulou návaznost na zaměření naší ZŠ ve dvou stěžejních pilířích - sport a taneční výchova. Ve spojení s všestranným rozvojem osobnosti dítěte vedeme děti k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávání základů zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu, pohybovým i hudebně pohybovým aktivitám.

Součástí ŠVP jsou dílčí projekty: "Rybičky" - předplavecká výchova, "Ohýbej se jazýčku" - logopedická péče, "Budeme mít přátele na celém světě" - angličtina, "Rytmus máme v těle" - taneční výchova.

 Zápis dětí proběhne ve dnech 3.3. - 4.3.2014 od 14 hod - 17,00 hod.  Během zápisu se děti mohou seznámit s prostředím třídy, herny a  mohou si v naší mateřské škole pohrát. Z tohoto důvodu si přineste přezůvky s sebou.

Pro rodiče, kteří nemají internetové připojení:

Výdej přihlášek v MŠ Vedlejší 10 dne 03.02.- 04.02.2014 v době od 14,00 do 16,00 hod.

Výdej Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne od 11.03.2014.

Budete vyzvání mailem popř. telefonicky, pokud na přihlášce uvedete tyto údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2563337728 1 900.62 Vedlejší 10
2 7145336128 1 886.10 Vedlejší 10
3 6838877184 1 864.26 Vedlejší 10
4 9746982912 1 442.98 Vedlejší 10
5 3392698368 1 266.12 Vedlejší 10