Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10

Session test failed. It is probably because the COOKIES in your browser are disabled. Pleas enable it, otherwise it won't be possible to create or print the application.
Adresa: 
Vedlejší 10
PSČ: 
62500
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547 354 410
Ředitel: 
RNDr. Jan Harmata
Počet volných míst:
12
Adresa poskytování vzdělání: 
Vedlejší 10

Informace školy

Školní vzdělávací program - "Z ulice hlavní i vedlejší za hrou a poznáním"

Od 3.9.2012 se stala MŠ součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10. Objekt MŠ byl projektován integrací MŠ do ZŠ. Nachází se v přízemí, v části budovy pavilovu "B". Hlavní vstup do MŠ je z ulice Okrouhlá. MŠ je dvoutřídní s celodenním provozem.

Záměrem naší MŠ je položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Poskytovat jim příležitosti k aktivnímu učení, rozvíjet samostatné a spokojené děti cestou přirozené výchovy v příjemném prostředí.

Cíle a záměry ŠVP jsou orientovány na plynulou návaznost na zaměření naší ZŠ ve dvou stěžejních pilířích - sport a taneční výchova. Ve spojení s všestranným rozvojem osobnosti dítěte vedeme děti k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávání základů zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu, pohybovým i hudebně pohybovým aktivitám.

Součástí ŠVP jsou dílčí projekty: "Rybičky" - předplavecká výchova, "Ohýbej se jazýčku" - logopedická péče, "Budeme mít přátele na celém světě" - angličtina, "Rytmus máme v těle" - taneční výchova.  Ve spolupráci s Lyžařskou školou Lemur organizujeme v zimním období pro děti lyžařský kurz.

 

Zápis dětí proběhne ve dnech 2.3. - 3.3.2015 od 14 hod - 17,00 hod. K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte , OP  popř. doklad o trvalém bydlišti z ohlašovny trvalého pobytu.

Během zápisu se děti mohou seznámit s prostředím třídy, herny a  mohou si v naší mateřské škole pohrát. Z tohoto důvodu si přineste přezůvky s sebou.

 

Pro rodiče, kteří nemají internetové připojení:

Výdej přihlášek v MŠ Vedlejší 10  -    dne 10.02.2015 v době od 10,00 do 14,00 hod.

 

Výdej Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

od 09.03.2015 - od tohoto termínu očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ

K převzetí Rozhodnutí budete vyzvání mailem popř. telefonicky, pokud na přihlášce tyto údaje uvedete.