Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10

Adresa: 
Vedlejší 10
PSČ: 
62500
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547 354 410
Ředitel: 
RNDr. Jan Harmata
Počet volných míst:
12
Adresa poskytování vzdělání: 
Vedlejší 10

Informace školy

Školní vzdělávací program - "Z ulice hlavní i vedlejší za hrou a poznáním"

Od 3.9.2012 se stala MŠ součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10. Objekt MŠ byl projektován integrací MŠ do ZŠ. Nachází se v přízemí, v části budovy pavilovu "B". Hlavní vstup do MŠ je z ulice Okrouhlá. MŠ je dvoutřídní s celodenním provozem.

Záměrem naší MŠ je položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Poskytovat jim příležitosti k aktivnímu učení, rozvíjet samostatné a spokojené děti cestou přirozené výchovy v příjemném prostředí.

Cíle a záměry ŠVP jsou orientovány na plynulou návaznost na zaměření naší ZŠ ve dvou stěžejních pilířích - sport a taneční výchova. Ve spojení s všestranným rozvojem osobnosti dítěte vedeme děti k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávání základů zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu, pohybovým i hudebně pohybovým aktivitám.

Součástí ŠVP jsou dílčí projekty: "Rybičky" - předplavecká výchova, "Ohýbej se jazýčku" - logopedická péče, "Budeme mít přátele na celém světě" - angličtina, "Rytmus máme v těle" - taneční výchova.  Ve spolupráci s Lyžařskou školou Lemur organizujeme v zimním období pro děti lyžařský kurz.

 

Zápis dětí proběhne ve dnech 2.3. - 3.3.2015 od 14 hod - 17,00 hod. K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte , OP  popř. doklad o trvalém bydlišti z ohlašovny trvalého pobytu.

Během zápisu se děti mohou seznámit s prostředím třídy, herny a  mohou si v naší mateřské škole pohrát. Z tohoto důvodu si přineste přezůvky s sebou.

 

Pro rodiče, kteří nemají internetové připojení:

Výdej přihlášek v MŠ Vedlejší 10  -    dne 10.02.2015 v době od 10,00 do 14,00 hod.

 

Výdej Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

Ve dnech  09.-10.03.2015 - budete vyzváni k možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, popř. chybějící podklady doložit. Budou-li vaše evidované podklady v pořádku, nemusíte se do MŠ dostavovat.

K převzetí Rozhodnutí budete vyzvání mailem popř. telefonicky, pokud na přihlášce tyto údaje uvedete.

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 9636057621 2 364.34 Vedlejší 10
2 2217896832 2 286.74 Vedlejší 10
3 6537686528 2 281.98 Vedlejší 10
4 3179961984 2 242.70 Vedlejší 10
5 6112844856 1 584.34 Vedlejší 10
6 3844705792 1 584.30 Vedlejší 10
7 7702504728 1 581.84 Vedlejší 10
8 8990923264 1 581.60 Vedlejší 10
9 1717034243 1 581.46 Vedlejší 10
10 6907931264 1 581.38 Vedlejší 10
11 1964824064 1 581.38 Vedlejší 10
12 3126420489 1 575.76 Vedlejší 10