Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10

Adresa: 
Vedlejší 10
PSČ: 
62500
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547 354 410
Ředitel: 
RNDr. Jan Harmata
Počet volných míst:
9
Adresa poskytování vzdělání: 
Vedlejší 10

Informace školy

 

Školní vzdělávací program - "Z ulice hlavní i vedlejší za hrou a poznáním"

Od 3.9.2012 se stala MŠ součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10. Objekt MŠ byl projektován integrací MŠ do ZŠ. Nachází se v přízemí, v části budovy pavilovu "B". Hlavní vstup do MŠ je z ulice Okrouhlá. MŠ je dvoutřídní s celodenním provozem. Od 1.9.2016  kapacita 50 dětí.

Záměrem naší MŠ je položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Poskytovat jim příležitosti k aktivnímu učení, rozvíjet samostatné a spokojené děti cestou přirozené výchovy v příjemném prostředí.

Cíle a záměry ŠVP jsou orientovány na plynulou návaznost na zaměření naší ZŠ ve dvou stěžejních pilířích - sport a taneční výchova. Ve spojení s všestranným rozvojem osobnosti dítěte vedeme děti k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávání základů zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu, pohybovým i hudebně pohybovým aktivitám.

Součástí ŠVP jsou dílčí projekty: "Rybičky" - předplavecká výchova, "Ohýbej se jazýčku" - logopedická péče, "Budeme mít přátele na celém světě" - angličtina, "Rytmus máme v těle" - taneční výchova.  Ve spolupráci s Lyžařskou školou Lemur organizujeme v zimním období pro děti lyžařský kurz, v jarním období bruslení in-line.

Zápis dětí proběhne  dne 25.2.2016 - od 13,30 hod - 17,30 hod

                                       dne 26.2.2016 - od 13.30 hod - 15,30 hod.

 K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte , OP  popř. doklad o trvalém bydlišti z ohlašovny trvalého pobytu.

Během zápisu se děti mohou seznámit s prostředím třídy, herny a  mohou si v naší mateřské škole pohrát. Z tohoto důvodu si přineste přezůvky s sebou.

 

Pro rodiče, kteří nemají internetové připojení:

Výdej přihlášek v MŠ Vedlejší 10  -    dne 09.02.2016 v době od 10,00 do 13,30 hod.

K převzetí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete vyzvání mailem popř. telefonicky, pokud na přihlášce tyto údaje uvedete.

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2196549888 2 380.10 Vedlejší 10
2 3756309504 1 586.20 Vedlejší 10
3 5309397766 1 583.58 Vedlejší 10
4 9158898688 1 583.24 Vedlejší 10
5 4742891776 1 583.18 Vedlejší 10
6 5813077504 1 582.98 Vedlejší 10
7 2782033152 1 581.06 Vedlejší 10
8 1929939456 1 574.36 Vedlejší 10
9 9678018048 1 566.06 Vedlejší 10