Informace školy

Adresa: 
Vedlejší 10
PSČ: 
62500
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547 354 410
Ředitel: 
RNDr. Jan Harmata
Adresa poskytování vzdělání: 
Vedlejší 10

Informace školy

 

Školní vzdělávací program - "Z ulice hlavní i vedlejší za hrou a poznáním"

Od 3.9.2012 se stala MŠ součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10. Objekt MŠ byl projektován integrací MŠ do ZŠ. Nachází se v přízemí, v části budovy pavilovu "B". Hlavní vstup do MŠ je z ulice Okrouhlá. MŠ je dvoutřídní s celodenním provozem. Třídy jsou homogenní tzn., že jsou děti do tříd rozdělené podle věku.

Od 1.9.2016  kapacita 50 dětí.

Záměrem naší MŠ je položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Poskytovat jim příležitosti k aktivnímu učení s využitím prožitkového učení, rozvíjet samostatné a spokojené děti cestou přirozené výchovy v příjemném prostředí.

Cíle a záměry ŠVP jsou orientovány na plynulou návaznost na zaměření naší ZŠ ve dvou stěžejních pilířích - sport a taneční výchova. Ve spojení s všestranným rozvojem osobnosti dítěte vedeme děti k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávání základů zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu, pohybovým i hudebně pohybovým aktivitám.  Předškolní dětí úspěšně připravit na vstup do 1. třídy ZŠ.

Součástí ŠVP jsou dílčí projekty: "Rybičky" - předplavecká výchova, "Ohýbej se jazýčku" - logopedická péče, "Budeme mít přátele na celém světě" - angličtina, "Rytmus máme v těle" - taneční výchova.  Ve spolupráci s Lyžařskou školou Lemur organizujeme v zimním období pro děti lyžařský kurz, v jarním období bruslení in-line.

Zápis dětí proběhne  ve dnech:

15.5.2017 - od 13,30 hod - 17,30 hod

16.5.2017 - od 13.30 hod - 16,00hod.

 K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte , OP  popř. doklad o trvalém bydlišti z ohlašovny trvalého pobytu, případně  doklad o přechodném bydlišti.

Během zápisu se děti mohou seznámit s prostředím třídy, herny a  mohou si v naší mateřské škole pohrát. Z tohoto důvodu si přineste přezůvky s sebou.

 

Pro rodiče, kteří nemají internetové připojení:

Výdej přihlášek v MŠ Vedlejší 10  -    dne 25.04.2017 v době od 10,00 do 12,30 hod.

K převzetí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete vyzvání mailem popř. telefonicky, pokud na přihlášce tyto údaje uvedete.

Z důvodu vysokých nákladů pro odeslání doporučených dopisů do vlastních rukou, prosíme všechny rodiče, aby si přišly vyzvednout rozhodnutí o přijetí/ i nepřijetí osobně do MŠ.

 

 

 

 

 

 

Spádová oblast

Část obce: Bohunice
Ulice Číslo orientační
Jihlavská 20, 22, 27
Kamenice 1d, 2, 3, 4, 5, 32, 34
Okrouhlá 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 30a, 32, 34
Pod nemocnicí 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Studentská 1, 3, 6
Vedlejší 2, 4, 6, 8, 10

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3281904128 2 120.00 Vedlejší 10
2 7223974656 2 120.00 Vedlejší 10
3 3681182656 2 120.00 Vedlejší 10
4 3337690112 2 060.00 Vedlejší 10
5 2863136736 2 060.00 Vedlejší 10
6 3115552325 1 567.06 Vedlejší 10
7 5005746688 1 564.32 Vedlejší 10
8 3752595072 1 560.44 Vedlejší 10
9 4082381442 1 528.08 Vedlejší 10
10 9996263936 1 527.46 Vedlejší 10
11 7677230083 1 527.12 Vedlejší 10
12 2528581121 1 526.70 Vedlejší 10
13 1834958336 1 526.52 Vedlejší 10