Spádové obvody škol

Spádové obvody mateřských škol

Pomocí zde uvedené GIS aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

 

Vyhláška stanovící spádové obvody škol

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, nabyla účinnosti 4. března 2017.

Obecně závazná vyhláška ke stažení.

Ve vyhlášce uvedenou formulací "zbývající území městské části ... mimo ulice" se rozumí zejména stavby pro rodinnou rekreaci (např. chaty, chalupy) označené evidenčními čísly či novostavby na doposud nepojmenovaných ulicích nacházející se na území dané městské části, v nichž mají některé děti nahlášen trvalý pobyt.

V důsledku technické chyby nebyly do Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol zahrnuty ulice K Jelenici v MČ Bystrc a Drobného (sudá čísla) v MČ Brno – sever.

Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v ulici K Jelenici spádově náleží do Mateřské školy Skřivánek, Brno, Kachlíkova 19. V případě ulice Drobného (sudá čísla) spádově náleží do Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14.