Zápis do mateřských škol na školní rok 2017/2018

Zápis do mateřských škol na školní rok 2017/2018 se koná v období od 2. května do 16. května 2017.

Podrobné informace a aktuální termíny budou zveřejněny od 1. 2. 2017 zde.
V případě dotazů kontaktujte Mgr. Dagmaru Hanákovou, tel. : 542 17 21 79, e-mail: hanakova.dagmara@brno.cz

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu do základních škol (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel základní školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.