Zápis do mateřských škol - BRNO
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:2941Počet mateřských škol:137
  • 0. Základní informace od 15. 2. 2019
  • 1. Vydávání přihlášek 1. 4. 2019 - 1. 5. 2019
  • 2. Sběr přihlášek 2. 5. 2019 a 3. 5. 2019
  • 3. Přijímací řízení od 9. 5. 2019

Začínáme

Vydávání přihlášek bude probíhat

od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019.

 

Seznamte se se systémem

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích. Více informací o průběhu zápisu a bodovém hodnocení naleznete v sekci přijímací řízení a kritéria řízení.

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 4. 2019 - 1. 5. 2019
 
2.
Sběr žádostí
2. 5. 2019 a 3. 5. 2019
 
3.
Přijímací řízení
od 9. 5. 2019

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

 

Důležitá data

Vydávání přihlášek:

od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019

Sběr přihlášek:

2. a 3. května 2019

Přijímací řízení:

od 9. května 2019

Zpětvzetí:

do 23. května 2019

Vážení rodiče

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.

Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 23. 5. 2019 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám MŠ, které Vaše dítě nebude navštěvovat.

Děkujeme za Vaši vstřícnost, OŠMT MMB.

Jaké jsou cíle projektu?

  • Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ.
  • Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ.
  • Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ.
  • Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.