Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
3. fáze - vyhodnocování žádostí
Počet vypsaných volných míst:2805Počet přijatých dětí:550
  • 0. Základní informace od 17. 2. 2020
  • 1. Vydávání přihlášek 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
  • 2. Sběr přihlášek 4. 5. 2020 a 5. 5. 2020
  • 3. Přijímací řízení od 11. 5. 2020

Průběžné výsledky řízení

Zadejte číslo pojištěnce dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1101013275

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
 
2.
Sběr žádostí
4. 5. 2020 a 5. 5. 2020
 
3.
Přijímací řízení
od 11. 5. 2020

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

 

Vážení rodiče

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.

Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 25. 5. 2020 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám MŠ, které Vaše dítě nebude navštěvovat.

Děkujeme za Vaši vstřícnost, OŠMT MMB.

Důležitá data

Vydávání přihlášek:

od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

Sběr přihlášek:

4. a 5. května 2020

Přijímací řízení:

od 11. května 2020

Zpětvzetí:

do 25. května 2020

Jaké jsou cíle projektu?

  • Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ.
  • Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ.
  • Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ.
  • Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.