Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
2. fáze - sběr žádostí
Počet vypsaných volných míst:2937Počet dětí, které podaly přihlášky:4785
  • 0. Základní informace od 15. 2. 2021
  • 1. Vydávání přihlášek 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021
  • 2. Sběr přihlášek 3. 5. 2021 - 4. 5. 2021
  • 3. Přijímací řízení od 17. 5. 2021

Sběr žádostí

Sběr přihlášek proběhl na jednotlivých mateřských školách
od 3. do 4. května 2021.

Počet dětí, které podaly přihlášky je průběžný a pouze orientační.

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 4. 2021 - 30. 4. 2021
 
2.
Sběr žádostí
3. 5. 2021 a 4. 5. 2021
 
3.
Přijímací řízení
od 17. 5. 2021

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

 

Důležitá data

Vydávání přihlášek:

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Sběr přihlášek:

3. a 4. května 2021

Přijímací řízení:

od 17. května 2021

Zpětvzetí:

do 25. května 2021

Vážení rodiče

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.

Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 25. 5. 2021 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám MŠ, které Vaše dítě nebude navštěvovat.

Děkujeme za Vaši vstřícnost, OŠML MMB.

Jaké jsou cíle projektu?

  • Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ.
  • Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ.
  • Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ.
  • Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.