Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace