Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace