Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace