Mateřská škola Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková organizace