• 0. Základní informace od 1.2.2017
 • 1. Vydávání přihlášek 18.4.2017 - 14.5.2017
 • 2. Sběr přihlášek 15.5.2017 a 16.5.2017
 • 3. Přijímací řízení od 22.5.2017

Pokud jste občanem ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska, pak vlastníte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny svého dítěte, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Pokud jste cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, pak nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte, ale můžete vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Vážení rodiče

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.

Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 2. 6. 2017 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám MŠ, které Vaše dítě nebude navštěvovat.

Děkujeme za Vaši vstřícnost, OŠMT MMB.

Jaké jsou cíle projektu?

 • Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ.
 • Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ.
 • Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ.
 • Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Aktuality

 • Důležitá data

  Vydávání přihlášek:

  od 18. 4. 2017 do 14. 5. 2017

  Sběr přihlášek:

  15. a 16. května 2017

  Přijímací řízení:

  od 22. května 2017

  Zpětvzetí:

  do 2. června 2017