Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Přijímací řízení

Jak lze vyhledat výsledky přijímacího řízení?

Na hlavní stránce napište do pole "Zadejte číslo pojištěnce:" zadejte číslo pojišťence vašeho dítěte, resp. to číslo, které jste použili při generování přihlášky.

Kliknutím na tlačítko "Hledat" dojde k vyhledání a zobrazení údajů dítěte.

Jak lze vyhledat výsledky dítěte, které nemá přidělenu kartičku pojištěnce.

V případě, že byla přihláška vygenerována za pomocí zadání hesla, tak pro vyhledání údajů dítěte použijete formulář  "B, Vyhledat dítě (bez karty pojištěnce)".

Zadejte všechny požadované údaje, jako je: Jméno a příjmení dítěte, datum narození a heslo. Heslo není přidělený identifikátor dítěte. Je to text, který jste zvolili při vydávání přihlášky.

Je-li vše zadáno správně, dojde po kliku na tlačítko "Hledat" k vyhledání údajů dítěte.

Vyhledání výsledků dítěte se nedaří?

Po zadání potřebných údajů a po kliku na tlačítko Hledat systém nenajde údaje dítěte a vrátí hlášení:

"Dítě XXXXXXXXX, nebylo nalezeno."

Pokud se stále nedaří zobrazit údaje dítěte kontaktujte správce systému na emailové adrese: zapisdoms@brno.cz a v textu uveďte potřebné údaje (jako jméno dítěte, identifikátor přihlášky, číslo pojištěnce dítěte) pro kontrolu a příp opravu uložených údajů vaší přihlášky.

Jaké údaje jsou mi přístupné?

V portálu jsou uchovány pouze údaje potřebné k výpočtu bodového hodnocení a pro automatizované generování rozhodnutí o přijetí, nepřijetí apod. Tyto údaje jsou uvedeny v hlavní horní části stránky dítěte. Jsou to údaje, které byly naposled uloženy při generování přilhášky.

Dále je na stránce uveden seznam všech škol, kam byla podána přihláška dítěte. V seznamu je pro každou školu uvedeno:

  • jaký je počet získaných bodů na této škole,
  • jaká je kapacita školy / na jaké pozici se dítě umístilo,
  • jestli se dítě umístilo v seznamu do počtu volných míst, umístilo se nad čarou,
  • jestli bylo dítě na školu přijato, zákonný zástupce se dostavil do školy a vyzvednul si rozhodnutí o přijetí,
  • jestli bylo zákonným zástupcem podepsáno zpětvzetí a bylo na škole ukončeno správní řízení,
  • jestli je zde přihláška přijata s výhradou.

U každého údaje je hodnota vyjádřena grafickým prvkem:  kladná odpověď ANO,   záporná odpověď NE.

Hodnoty uvedené na jednotlivých školách se mohou lišit podle toho, jak byla přihláška na konkrétní mateřské škole přijata.

Proč mám podepsat zpětvzetí?

Jde o potvrzení vašeho skutečného zájmu o umístění svého dítěte v konkrétní mateřské škole a zároveň o projev solidarity s ostatními rodiči, protože podpisem zpětvzetí uvolníte v ostatních mateřských školách místa pro jejich děti.

Informace o odvolání?

Podrobné informace a poučení o odvolání budou součástí písemného rozhodnutí, které bude uchazečům v rámci řízení doručeno.

Průvodce pro vstup do mateřské školy

Připravili jsme pro vás průvodce, který přibližuje dovednosti, které by vašemu dítěti měly dodat pocit jistoty, sebedůvěry a bezpečí při vstupu do mateřské školy.

Průvodce si můžete stáhnout zde.