Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Vydávání přihlášek

Kdy probíhá vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ?

Informaci o termínu vydávání žádostí o přijetí do mateřských škol naleznete na stránce přijímací řízení.

V roce 2020 bude vydávání žádostí probíhat v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020.

Je možné vydat žádost jinak, než elektronicky?

Žádost o přijetí dítěte je možné vydat třemi způsoby:

 1. Elektronické vydání žádosti – Preferovanou možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách. Podrobnější informace naleznete v části - Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti?
 2. Vyzvednutí v mateřské škole – Žádost je možné vyzvednout na MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol.
 3. Vyzvednutí na OŠMT - Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Co je třeba pro elektronické vydání žádosti o přijetí?

Pro elektronické vydání žádosti je třeba mít:

 • Kartičku pojištěnce dítěte nebo Vámi vybrané heslo
 • Počítač, který má:
  • Připojení k internetu.
  • Internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.
  • Prohlížeč PDF souborů.

Jak je to s pobytem?

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Způsob prokázání (v rámci mimořádných opatření):

 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášením rodiče (viz příloha).


 * Doklad o trvalém pobytu ve městě Brně lze získat na Odboru správních činností Magistrátu města Brna, Ohlašovna trvalého pobytu, Husova 5, 1. posch. Bližší informace na www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-spr...

V případě cizinců tyto agendy spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (např. agenda povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu).

Kontakt na regionální pracoviště Brno: adresa Brno, Hněvkovského 65

                                                    tel: 543 213 313, 543 214 316

                                                    úřední hodiny PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT 8:00 – 14:00 hod.

                                                    e-mail: tp.brno@mvcr.cz

 

Kartičku, kterou Vám toto pracoviště vydá, je třeba vyřídit nejen pro rodiče, ale rovněž pro dítě, které chcete přihlásit do mateřské školy. Neodkládejte vyřízení dokladů na poslední chvíli, jde o správní řízení, kde jsou na vyřízení 30denní lhůty.

 

Jak vytisknou přihlášku?

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe Reader.

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí do MŠ?

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 • Vytiskněte si počet žádostí se stejným číslem přihlášky shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte své dítě přihlásit.
 • Připravte si potřebné doklady k zápisu, viz. Mimořádná opatření.
 • Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí (4. 5. 2020 – 5. 5. 2020).

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: viz informace na konkrétní MŠ.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.