Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Poradna

Poradna

Proces zápisu dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:

1. Vydávání přihlášek

V této fázi je třeba vytvořit žádosti o přijetí a nechat si je potvrdit od lékaře Vašeho dítěte.

více informací

2. Sběr přihlášek

V průběhu sběru přihlášek je nutné se dostavit na vybrané mateřské školy s žádostí o přijetí a dalšími doklady.

více informací

3. Přijímací řízení

V průběhu této fáze můžete na webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení a sledovat hranici pro přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do školy.

více informací