Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Amerlingova 4, Brno
PSČ: 
625 00
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547210823, 770 180 179
Ředitel: 
Mgr. Zdeňka Lederová
Adresa poskytování vzdělání: 
Amerlingova 4

Informace školy

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Amerlingova. Hlavní principy: Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa. Rozvíjení komunikace a spolupráce.

Preferujeme:věkově smíšené třídy, tělesnou pohodu a volný pohyb, spontánní hry, prožitkové učení, komunitní kruh.

Další činnosti: práce s keramickou hlínou (máme vlastní keramickou pec), cvičení na správné držení těla, rozvíjení grafomotoriky, smyslového vnímání a myšlení v edukativně stimulačních skupinkách, kroužek angličtiny a taneční dle epidemiologických podmínek. 

 

Vydávání přihlášek: rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v době od 1.4.-30.4. 2021 vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle  770 182 179. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek v naší školce:    pondělí  3. 5. 2021 v době od   13:00 - 16:00 hod

                                                          úterý      4. 5. 2021 v době od     8:00 - 11:00 hod

 

K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře  a rodný list dítěte, občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Nezapomeňte na datum a podpisy. Účast dítěte při předání přihlášky není nutná, je důležité mít v pořádku všechny výše uvedené náležitosti. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Od 17. 5. 2021 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

 

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí vyzvedli osobně s číslem svého občanského průkazu.

 

 

Spádová oblast

Část obce: Bohunice
Ulice Číslo orientační
Amerlingova 2, 3, 4
Bohuňova 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 37a, 39, 41, 43, 48
Čeňka Růžičky 7, 25, 27, 29
Havelkova 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Hraničky 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15a, 16, 18, 20
Lány 2, 3, 4, 6, 8, 10a, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Neužilova 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Podsedky 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 32
Rolnická 1, 1a, 3, 4, 5, 7, 9
Sobolova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
Spodní 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Tříčtvrtní 1, 2
Vyhlídalova 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Za kovárnou 9