Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Chodská 5, příspěvková organizace

Adresa: 
Chodská 491/5
PSČ: 
602 00
Městská část:
Královo Pole
Telefon: 
530507485
Ředitel: 
Mgr. Monika Malcánková
Adresa poskytování vzdělání: 
Chodská 491/5

Informace školy

 

Pět klíčků poznání - školní vzdělávací program, jehož cílem je: připravit pro děti citově bohatý život v průběhu celého dne v mateřské škole ve spolupráci s rodinou, rozvíjet všetrannou osobnost dítěte a podporovat jeho zdravé sebevědomí,  schopnosti, vlastní tvořivou fantazii, umělecké cítění a morální přístup k hodnotám. Upevňovat fyzické zdraví dětí, vychovávat je ke zdravému životnímu stylu, smyslu pro sounáležitost s okolním prostředím a k ochraně přírody.

Vydávání přihlášek:

•  od 1.4. do 30.4.2020  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

•  od 1.4. do 30.4.2020 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

•  výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, proběhne v úterý 28.4.2020 v 10-12 hod. v MŠ.

 

 

 Odevzdávání řádně vyplněných a od lékaře potvrzených přihlášek v MŠ ve dnech:

  

4.5.2020    13,00 - 16,00hod.

5.5.2020    10,00 - 12,00hod.

 

Zákonní zástupci dítěte současně s přihláškou předloží svůj občanských průkaz a rodný list dítěte. Případně i doklad o svém bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

Spádová oblast

Část obce: Ponava
Ulice Číslo orientační
Botanická 47, 49, 51, 53, 53a, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 68a, 69
Chaloupeckého náměstí 1, 2, 3, 4, 5
Chlupova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Chodská 1, 3
Hrnčířská 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20
Kabátníkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20
Klatovská 2, 3, 3a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Klusáčkova 1, 3, 5a, 5b, 9, 11
Kounicova 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Ptašínského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
Šelepova 1, 12
Šumavská 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29a
Tábor 42a, 42b, 42c, 42d, 44a, 44b, 44c, 44d, 46a, 46b, 46c, 46d, 48a, 48b, 48c, 48d, 50a, 50b, 50c, 50d