Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace

Adresa: 
Hochmanova 25
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
544210331
Ředitel: 
Mgr. Blanka Fojtová
Adresa poskytování vzdělání: 
Hochmanova 25

Informace školy

 

Naše mateřská škola se nachází v sídlišti Brno-Líšeň. Budova školy je účelová, jednopatrová. MŠ má tři třídy, každá třída má své příslušenství - šatnu, umývárnu, WC, přípravnou kuchyňku sloužící pro výdej stravy. Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené). Školní zahrada navazuje na budovu školy. Součástí MŠ je i školní kuchyně.

V roce 2001 se naše MŠ zapojila do mezinárodního projektu Step by Step a pracuje podle programu pro předškolní vzdělávání "Začít spolu". Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou - bližší informace lze najít na www.sbscr.cz. Při vzdělávání dětí se řídíme principy "Začít spolu".  Náš školní vzdělávací program má název: "Jsem človíček malý, ale šikovný, společně s kamarády chci poznat svět ve kterém žiji."  

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021: 

Od 1. 4. 2020 mohou zákonní zástupci dítěte na webové stránce www.zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému, vyhledávat v něm informace o jednotlivých mateřských školách, vyplnit a vytisknout si přihlášku.

Kdo nemá možnost vytisknout si přihlášku doma - kontaktujte nás nejpozději do 21. 4. 2020 na tel. č.: 544 210 331 nebo e-mailem ms.hochman@seznam.cz

Vzhledem k současné situaci jsme museli zrušit dny otevřených dveří. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatel v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí, a pokud je to možné, zákonných zástupců. V současné situaci není vyžadováno potvrzení přihlášky dětským lékařem o řádném očkování a lze ho nahradit kopií očkovacího průkazu s čestným prohlášením. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání. 

Součástí přihlášky musí být:

kopie rodného listu - kopii prosím označte, že souhlasí s originálem a podepište ji

 kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování - kopii prosím označte, že souhlasí s originálem a podepište ji

Poskytnuté materiály (kopie rodného listu a očkovacího průkazu) budou sloužit pouze pro účely kontroly ověření platnosti údajů ve správním řízení a po ukončení správního řízení budou tyto poskytnuté dokumenty skartovány.

Potřebné dokumenty doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

datovou schránkou: ci2knxm do 5. 5. 2020

e-mailem s elektronickým podpisem: ms.hochman@seznam.cz do 5. 5. 2020

poštou (obyčejně) do 5. 5. 2020

osobně dne 4. 5. 2020 od 8:00 - 12:00 a dne 5. 5. 2020 od 12:00 -16:00 - vhoďte vše potřebné v zalepené obálce označené ZÁPIS DO MŠ - NEOTVÍRAT do uzamčené urny, která bude umístěna na viditelném místě v areálu školy.

Od 11. 5. 2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí - zastavení řízení - zpětvzetí budete vyzvání elektronickou poštou uvedenou na přihlášce.

 

Spádová oblast

Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
Bednaříkova 1, 1a, 1b, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Hochmanova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Molákova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23