Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28

Adresa: 
Kamenáčky 28
PSČ: 
636 00
Městská část:
Židenice
Telefon: 
548531813
Ředitel: 
Dagmar Styxová
Adresa poskytování vzdělání: 
Kamenáčky 28

Informace školy

  Škola pracuje podle vzdělávacího programu "Cesta za poznáním". Název programu souvisí s objevováním a poznáváním okolního i sebe samého.
  V naší MŠ vytváříme vhodné prostředí pro dětskou hru a vzděláváme děti takovými prostředky a metodami, které jsou pro ně srozumitelné a přináší jim radost z poznávání.
  Naším cílem je vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, podporovat jejich zdravé sebevědomí. Podněcujeme v nich zvídavost a vytváříme základy pro přirozený proces celoživotního učení. Děti se učí prostřednictvím svých prožitků, nepředkládáme jim hotové poznatky a "zažité" pravdy.

  ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KAMENÁČKY 28
                           na školní rok 2020/2021

 

Nařízením ministerstva školství ze dne 3. 4. se nevyžaduje osobní účast zákonných zástupců při zápise do mateřské školy. Postup při zápise bude následující:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitelka Vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání. Kontaktujte nás prostřednictvím emailu mskamenacky@volny.cz

V současné situaci není vyžadováno potvrzení přihlášky dětským lékařem o řádném očkování a lze ho nahradit kopií očkovacího průkazu s čestným prohlášením. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání. ]

K zápisu jsou vyžadovány tyto dokumenty:

  • vyplněná a zákonnými zástupci dítěte podepsaná přihláška 
  • kopie rodného listu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
  • kopie očkovacího průkazu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
  • podepsané čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (prohlášení si můžete stáhnout na našich stránkách mskamenacky.cz)
  • podepsané čestné prohlášení o trvalém pobytu
  • podepsané čestné prohlášení, že je dítě zdravé a může do kolektivu

Po skončení správního řízení budou kopie rodného listu a očkovacího průkazu řádně skartovány

2. Přihlášku s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu dítěte předáte mateřské škole následovně:

  • prostřednictvím datové schránky xxjvrhv (lze využít datovou schránku zaměstnavatele)
  • emailem s elektronickým podpisem (nelze zaslat jako prostý email)
  • poštou (obyčejně)
  • osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné vlevo u vstupu na zahradu školy

Dokumenty předejte škole 4. 5. a 5. 5. 2020.

3. Od 11. 5. 2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzváni elektronickou poštou.

 

                                                        Za kolektiv mateřské školy Dagmar Styxová

Spádová oblast

Část obce: Židenice
Ulice Číslo orientační
Bělohorská 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95
Boettingrova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60
Došlíkova 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Dykova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55
Juliánovské náměstí 1, 2
Kamenačky 6a, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Krásného 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 18, 20
Ondříčkovo náměstí 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18
Otakara Ševčíka 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 77, 83, 85
Pod sídlištěm 1, 3
Podlomní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33
Potácelova 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90
Skorkovského 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 133a, 134, 135, 136, 137, 137a, 138, 139, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154a, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 174
Škroupova 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61a, 62, 63, 63a, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81
Slatinská 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 50
Strakatého 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Vápenka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22