Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Brno, Měřičkova 46, příspěvková organizace

Adresa: 
Měřičkova 46, Brno
PSČ: 
621 00
Městská část:
Řečkovice a Mokrá Hora
Telefon: 
541225170
Ředitel: 
Mgr. Renata Ficová
Adresa poskytování vzdělání: 
Měřičkova 46

Informace školy

 

Název školního vzdělávacího programu: Světe, div se, já jsem tu!

Zaměření: Zprostředkovat dětem dostatečné množství prožitků a podnětů v oblasti citové, morální, estetické a poznávací a tím zajistit základy získávání samostatnosti, zdravého sebevědomí, optimismu, pozitivního myšlení, tvořivosti a zdravého životního stylu na základě sociálně emočního rozvoje dětí předškolního věku. 

Mateřská škola je Centrem kolegiální podpory "Dobrý začátek" https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/20413/DOBRY-ZACATEK-INKLUZIVNI-METODIKA-ROZVOJE-SOCIALNICH-A-EMOCNICH-DOVEDNOSTI-V-PREDSKOLNIM-VEKU.html/

Pedagogové školy získali v dalším vzdělávání  kompetence k využití respektující komunikace, emoční inteligence  a metodiky Dobrý začátek, které jsou součástí jakéhokoliv působení v mateřské škole, zároveň jsou fylozofií a základem, na kterém stavíme na všech úrovních MŠ a na kterém se naše škola profiluje a zároveň přispívá k nadstandardnímu klimatu školy.

 

Přihlášku je možné si vygenerovat samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz

nebo s pomocí pracovnice OŠMT MMB

k vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte)

 

 

2.Sběr přihlášek 4. a 5. května 2020

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 

 1. Preferovaný způsob doručení ze strany MŠ – vhození do schránky k tomu určené na bráně školy, nejpozději do 12:00 v úterý 5.5.2020. Schránka bude k dispozici od 1.5.2020
 2. do datové schránky školy- ID datové schránky: bcqqiqp,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. poštou, ale POZOR!!! S DORUČENÍM DO MŠ NEJPOZDĚJI 5.5.2020!!!
 5. osobní podání VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ S ŘEDITELKOU ŠKOLY NA EMAILOVÉ ADRESE: ms.merickova@seznam.cz

 

 Doklady k zápisu:

 

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče (viz příloha).
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření.

 

NEZAPOMEŇTE ČITELNĚ VYPLNIT VAŠI EMAILOVOU ADRESU, KTERÁ JE DŮLEŽITÁ PRO DALŠÍ KOMUNIKACI V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ!!!

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků nebo nebyla doručena se všemi náležitostmi a dokumenty, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit nebo doplnit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto Vás bude informovat ředitelka školy na Vámi uvedené emailové adrese v žádosti.Pokud tomuto nedostojíte, je to důvod k vyřazení Vaší žádosti z přijímacího řízení pro nesplnění podmínek řádného přijímacího řízení.

 

 

 

3. Přijímací řízení začne probíhat od 11. května 2020, všechny informace Vám budou zasílány na Vaše emaily uvedené v žádosti.

 

 

 

Spádová oblast

Část obce: Řečkovice
Ulice Číslo orientační
Banskobystrická 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 39, 39a, 39b, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69a, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93a, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99a, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 119
Böhmova 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
Boskovická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Filkukova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39
Horácké náměstí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ječná 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 26b, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45
Koláčkova 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43
Kolaříkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Kořenského 1, 3, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 24a, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Kunštátská 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11a, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Letovická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
Měřičkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91
Nové náměstí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Novoměstská 21, 21A, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Olšanského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
Podhájí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18
Sibiřská 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53a, 53b, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103
Vránova 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88a, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191