Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace

Adresa: 
Neklež 1a
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
544210521
Ředitel: 
Jitka Kubecová
Adresa poskytování vzdělání: 
Neklež 1a

Informace školy

"Škoní vzdělávací program" je uplatňován daltonskými principy jeho součástí jsou dlouhodobé dílčí projekty:

- "Zdravá záda" - cvičení na rehabilitačních míčích

- Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - vytváření kladného vztahu k

  přírodě "Přírodní zahrada"

- Preventivní program  - protikuřácký- protidrogový - prevence sociálně

  patologických jevů - ochrana před sexuálním obtěžováním

- Logopedická prevence - cesta ke správné výslovnosti u mladších dětí, aby nebyla potřeba

  logopedické nápravy

Zápis na školní rok 2021 - 2022

Předpokládaná volná místa 23

Přihlášky vyplňujete a tisknete z webových stránek https://zapisdoms.brno.cz

Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout, nebo si nevíte rady, po telefonické domluvě s ředitelkou školy vám pomůžeme.

Sběr přihlášek bude na naší mateřské škole buď datovou schránkou, nebo emailem s elektronickým podpisem, nebo vhozem do schránky v euro-folii se všemi dodatky, nebo při potřebě osobního kontaktu  4.5.2019 od 15.00 - 17.00 hod a 5.5.2019 od 10.00 - 11.00hod. Přijímací řízení pokračuje od 6.5.2019. Další komunikace bude probíhat pouze přes vaše emaily.

Spádová oblast

Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
bratří Sapáků 1, 2
Josefy Faimonové 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30
Kubíkova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Neklež 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 13b, 14, 15, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 21a, 25, 27, 28, 30
Nivky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Novolíšeňská 1, 5, 6, 8, 8a, 8b, 10
Rašelinová 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 7a, 9, 11
Scheinerova 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74
Slíny 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Zaoralova 1, 1a, 1b, 1d, 1e, 5, 7, 8, 11, 15