Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Oderská 2

Adresa: 
Oderská 2
PSČ: 
625 00
Městská část:
Starý Lískovec
Telefon: 
547353077
Ředitel: 
Hana Milotová
Adresa poskytování vzdělání: 
Oderská 2

Informace školy

"Svět je místo k radování" osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání s důrazem na celkový citový, morální a charakterový vývoj a široce chápanou výchovu ke zdravému životnímu stylu.

 

ZÁPIS DO

pro školní rok 2020/2021

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU

(v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19)

 

4.5.2020 v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin

5.5.2020 v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin

 

 

Přijímání žádostí o příjetí

 

 

1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE www.zapisdoms.brno.cz

2. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!!

3. K žádosti přiložte KOPII rodného listu dítěte

4. PROHLÁŠENÍ že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

5. KOPII očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

6. PROHLÁŠENÍ o trvalém bydlšti nespádového dítěte (vzor viz níže)

7. Dokumenty doručte mateřské škole (↓)

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE:

 

1. E-mailem s elektronickým podpisem (Do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“)

2. Datovou schránkou: ar4kn4v

3. Poštou

4. E-mailem (bez elektronického podpisu). Následně Vám bude určen den (či po dohodě upřesněn), kdy přijdete žádost osobně podepsat do školy (do předmětu zprávy

zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“)

5. Osobním podáním  vložením žádosti v zalepené obálce do schránky MŠ - ve výjimečných případech

 

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.

 

Sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejněny identifikátory rozhodnutí o příjetí a další pokyny pro vyzvednutí dokumentu

 

 

KONTAKTY:

 

Mateřská škola, Brno, Oderská 2

 

Oderská 261/2, 625 00 Brno

 

e-mail: msoderska@tiscali.cz

 

datová schránka: ar4kn4v

 

www: msoderska.cz

 

Telefon: +420 547 353 077, +420 607 077 570

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Datum.......................................................                                                           Podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

Vzor čestného prohlášení trvalého pobytu nespádového dítěte

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X.XXXX) má trvalý pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte)

 

Datum....................................................                                                             Podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spádová oblast

Část obce: Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Dunajská 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17a, 17b, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Oderská 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
U pošty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16