Mateřská škola Brno, Proškovo nám. 6/150, příspěvková organizace