Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
1. fáze - vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:2050Počet vydaných přihlášek:1407

Mateřská škola Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace

Adresa: 
Pšeník 18
PSČ: 
639 00
Městská část:
Brno - střed
Telefon: 
543213911
E-mail: 
mspsenik@volny.cz
Ředitel: 
Mgr. Zuzana Drápalová Fleková
Adresa poskytování vzdělání: 
Pšeník 18

Informace školy

Počet volných míst: 

PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT:

- na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

- na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, MMB, Dominikánské nám. 3

 -v mateřské škole po telefonické domluvě

Den otevřených dveří: 20. 4. 2020 od 14:00 - 16:30 hod.

 

Sběr přihlášek: 4. 5. 2020 od 13:00 do 17:00 hod. v MŠ

                         5. 5. 2020 od 8:00 do 11:00 hod. v MŠ

 

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, případně další dokumenty (nájemní smlouva).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ naleznete na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

 

"Jen si děti všimněte, co je krásy na světě" 

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Preferujeme rodinnou a pohodovou atmosféru a individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině.

Spádová oblast

Část obce: Štýřice
Ulice Číslo orientační
Bidláky 2, 20
Hluboká 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Jihlavská 1
Londýnské náměstí 1, 2, 4, 6
Polní 92
Pražákova 54, 58, 60, 60a, 66, 66b, 67, 68, 69
Pšeník 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 18
Sovinec 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 16b, 18, 18b, 20, 22, 24, 26
Strážní 5, 7
Vídeňská 89, 89a, 89b, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99
Vsetínská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Vysoká 1, 2, 2a, 3, 4, 6, 8, 10, 12
Část obce: Staré Brno
Ulice Číslo orientační
Husova 5