Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace

Adresa: 
Puchýřova 13a
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
544210333
Ředitel: 
Bc. Lada Benešová
Adresa poskytování vzdělání: 
Puchýřova 13a

Informace školy

ŠVP s názvem "Strom poznání"

Ochrana životního prostředí a svého zdraví prolíná celým vzdělávacím programem.

Součástí školy je vlastní kuchyně, která je zapojena do programu dietního stravování ve městě Brně.

Školní zahrada má certifikát  "Přírodní zahrady", je  nově vybavena herními prvky.

Kroužky:  kroužek keramiky -  vedený odbornou lektorkou.

              výuka anglického jazyka pro předškoláky - vedená odbornou lektorkou

              edukativně stimulační skupiny - vedený odbornými lektorkami

              lyžování - LEMUR

           

             

 

 

Den otevřených dveří: Letos se neuskuteční, školu si můžete prohlédnou na našich webových stránkách, ve fotogalerii záložka Naše školka.

 

Příjem přihlášek:

možnosti podání:

- přes datovou schránku,

- emailem s elektronickým podpisem, nelze podat běžných emailem,

-  poštou, je třeba počítat s delší doručovací dobou České pošty,

- vhozením do poštovní schránky školy (pondělí 4.5.do 16.00 hodin a úterý 5.5. do 12 hodin)

 - osobně, pouze v nezbytných případech , konkrétní čas je nutné předem telefonicky domluvit

 

4. 5. od 9.00 -11.00, 13.oo - 16.oo 

 

5. 5. od 9.oo - 12.oo

 

Přihlášky je nutné doručit ředitelce školy nejpozději do úterý 5.5. 2020 do 12. 00 hodin

Na Vámi udanou emailovou adresu bude zasláno potvrzení o přijetí žádosti.

 

K řádně vyplněné přihlášce je třeba doložit, rodný list dítěte - stačí prostá kopie, potvrzení dětského lékaře o očkování lze nahradit čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu dítěte. Podrobnější informace na stránkách  www.zapisdoms.brno.cz/

Prosíme o důslednou kontrolu Vámi uváděných kontaktů (email, telefon), abychom se s Vámi v případě potřeby mohli spojit.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

 

Spádová oblast

Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
Bednaříkova 2
Breitcetlova 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46
Chmelnice 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
Jírova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
Klajdovská 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Kosíkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Krameriova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22
Markovičova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Martina Kříže 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Popelákova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Puchýřova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13a, 13b
Salajní 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
Štítného 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46
Střelnice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 45
Svánovského 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
Za klášterem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16