Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

Adresa: 
Řezáčova 3
PSČ: 
624 00
Městská část:
Komín
Telefon: 
541222263
E-mail: 
skolka@rezacova.cz
Ředitel: 
Mgr. Ladislava Zezuláková
Adresa poskytování vzdělání: 
Řezáčova 3

Informace školy

 

Následující info se může změnit v návaznosti na opatření Vlády ČR a dalších orgánů

ve vztahu ke koronavirové epidemii!

 

Zápis do Mateřské školy Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

pro školní rok 2020/2021

 

Formulář žádosti o přijetí si prosím stáhněte na těchto webových stránkách.

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás na mailu skolka@rezacova.cz, případně na telefonu 704 285 269.

 

Veškeré další informace o naší MŠ a Zápisu pro nadcházející školní rok získáte na našich stránkách www.rezacova.cz.

Info o zápisu najdete také v informační vitríně a na vstupních dveřích k ředitelně MŠ. 

 

Vyplněné žádosti o přijetí zašlete nejlépe poštou, doporučeně nebo i do vlastních rukou ředitelky!

Můžete využít dálkového doručení a použít datovou schránku r5b55db či zaslat e-mailem na skolka@rezacova.cz, ten musí být opatřený certifikovaným elektronickým podpisem. 

Další možností je žádost i s přílohami vložit do obálky a vhodit do schránky MŠ v termínu do 5.5.2020 do 16:00 hod. 

Pokud plánujete žádost o přijetí odevzdat osobně, učiňte tak v pondělí 4. května 2020 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod nebo v úterý 5. května 2020 v téže době. 

 

Žádám všechny o zvážení, zda nemohou zvolit formu dálkového podání. V případě nesrovnalostí Vás budu kontaktovat na Vámi uvedeném mailu nebo telefonním čísle. Děkuji za pochopení. 

 

U zápisu potřebujeme ověřit datum narození vašeho dítěte. Zašlete nebo přineste tedy kopii rodného listu

Dále potřebujeme zjistit, jaký je trvalý pobyt Vašeho dítěte, případně matky. Za tím účelem Vás žádáme o potvrzení trvalého pobytu dítěte, případně kopii jeho občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, na němž je uvedeno trvalé bydliště dítěte či matky dítěte. Předložte také čestné prohlášení, a to zejména, pokud došlo ke změně trvalého pobytu dítěte v nedávné době a tento údaj nám nebude dostupný prostřednictvím evidence obyvatel, kterou vede Město Brno. 

Pokud jde o vyjádření lékaře, budeme postupovat podobně jako u potvrzení trvalého pobytu dítěte. Vystačíme s kopií očkovacího proůkazu a vaším čestným prohlášením

 

S veškerými Vámi zaslanými doklady budeme zacházet v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb O zpracování osbních údajů.  

 

Předpokládáme obsadit 20 volných míst do běžných tříd.

Zápis do logopedické třídy pro nadcházející školní rok nevyhlašujeme. 

 

Za celou MŠ Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka

Spádová oblast

Část obce: Komín
Ulice Číslo orientační
Běly Pažoutové 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 30a
Chaloupky 33, 37, 39, 41, 43, 44, 44a, 45a, 45b, 45c, 46, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85a, 87, 89, 91, 93, 93a, 97
Chytilova 2, 4, 6
Habřinova 2, 2a, 4, 6
Jožky Jabůrkové 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Olbrachtovo náměstí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a, 12
Pod Mniší horou 22, 73
Řezáčova 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24a, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56a, 58, 58a, 60, 62, 64, 66, 68, 68a, 68b, 70
Ulrychova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Urbánkova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 18, 20, 22, 24, 26
Urxova 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 10a, 12, 14, 14a, 16, 18
Vavřinecká 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42
Včeličkova 2, 4, 6
Vrbenského 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 20