Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Brno, Škrétova 2, příspěvková organizace

Adresa: 
Škrétova 2
PSČ: 
621 00
Městská část:
Řečkovice a Mokrá Hora
Telefon: 
541225333
Ředitel: 
Mgr. Blanka Sáčková
Adresa poskytování vzdělání: 
Škrétova 2

Informace školy

Název škol. vzdělávacího programu: "Hraju si a poznávám svět"
Naše škola je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte, podporu samostatnosti, zdravého sebevědomí, optimismu a péče o svět, ve kterém žijeme.

Přihlášku je možné si vygenerovat samostatně na adrese www.zapisdoms.brno.cz, nebo s pomocí pracovnice OŠMT MMB. K vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte).


Sběr vyplněných přihlášek, čestného prohlášení a kopie očkovacího průkatu dítěte bude probíhat ve dnech 4. a 5. 5. 2020 podle pravidel mimořádného opatření.

datovou schránkou: 8a3kn5u

emailem s el. podpisem: msskretova@volny.cz

poštou: MŠ Škrétova 2, 621 00 Brno - doručení do MŠ do 5. 5. 2020

osobně - pouze  v nezbytně nutných případech předáním obálky s potřebnou dokumentací (bez vstupu do MŠ) do schránky MŠ na bílých dveří u rampy, 4.5. mezi 10:00 a 16:00h., 5. 5. mezi 9:00 a 15:00 h.

vhození zalepené obálky s dokumenty do poštovní schránky MŠ (bílé dveře u rampy ze zadní strany MŠ)

Prosím, dodržujte termín a způsob podání přihlášek. Děkujeme.

 

Konkrétní informace naleznete na www.msskretova.cz, případné dotazy pište na msskretova@volny.cz, potvrzení přijetí přihlášek i potřebných dokladů obdržíte e-mailem.

Vlastní přijímací řízení bude probíhat cca od 11. 5. 2020, obdržíte e-mailem veškeré další informace (pro další komunikaci je Vaše e-mailová adresa velmi důležitá, proto ji prosím nezapomeňte uvést na přihlášku).

Přejeme mnoho úspěchů při prvním důležitém životním kroku Vašeho dítěte.

Spádová oblast

Část obce: Řečkovice
Ulice Číslo orientační
Azurová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31
Dillingerova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Družstevní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
Duhová 1, 2, 3, 4, 5
Fialová 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Kremličkova 2, 4, 6, 6a, 8, 10, 10a, 10b
Medlánecká 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12a, 12b, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 26, 27, 29, 31, 34
Nachová 1, 3, 5, 6, 8, 10
Oranžová 2, 4, 6, 8
Renčova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17c, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 23c, 24, 26, 27a, 28, 30, 32, 32a, 34, 36, 36a, 36b, 38
Škrétova 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 12, 12a, 12b
Vitáskova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 16a, 18, 20, 22
Žlutá 1, 3