Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace

Adresa: 
Slunná 25
PSČ: 
617 00
Městská část:
Brno - jih
Telefon: 
545233701
Ředitel: 
Mgr. Zuzana Cagašová
Adresa poskytování vzdělání: 
Slunná 25

Informace školy

Název školního vzdělávacího programu nese název: "Se sluníčkem objevujeme svět kousek po kousku"

Jsme jednotřídní mateřská škola rodinného typu. Naším hlavním cílem je formou hry a prožitkového učení připravit děti do života, naučit je vnímat svět kolem sebe, ukázat jim cestu, po které díky přátelství, toleranci, vlastní pílí a trpělivosti, dojdou k vytyčenému cíli.

Pořádáme letní a zimní školy v přírodě. Nabízíme anglický, výtvarný kroužek, kroužek techniky, logopedickou prevenci a Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky.

 

Vydávání přihlášek:   15. 04. 2020   12:00 - 16:00 hod.  (po telefonické domluvě na čísle 736 487 234pouze pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu, nebo potřebují s vypsáním  přihlášky pomoci).

Sběr přihlášek           04. 05. 2020      10:00 - 16:00 hod.

                                  05. 05. 2020      8:00 - 12:00 hod.       

V případě osobního podání je nutné objednat čas na telefonním čísle 736 487 234 a dodržovat stanovená hygienická opatření (vstup s rouškou, použít rukavice). Je zakázán vstup osobám s onemocněním nebo osobám s nařízenou karanténou. Tyto osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup.

 

Upozornění: je nutné doložit čestné prohlášení o očkování, kopii očkovacího průkazu. Doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován. V případě, že dítě není řádně očkováno, je nutné vyžádat si od praktického lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

Spádová oblast

Část obce: Černovice
Ulice Číslo orientační
Černovická 2, 2a, 2b, 2c, 4, 6, 6a, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 36, 38, 40
Část obce: Komárov
Ulice Číslo orientační
Lomená 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32, 34, 36
Lužná 2, 3, 3a, 5, 6, 6a, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Pompova 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 44, 46
Potoční 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Slunná 1, 3, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38