Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Adresa: 
Štolcova 51
PSČ: 
618 00
Městská část:
Černovice
Telefon: 
548530836
Ředitel: 
Hana Vaňková
Adresa poskytování vzdělání: 
Štolcova 51

Informace školy

Naše MŠ je jednotřídní s kapacitou 25 dětí a vlastní školní kuchyní.Provoz MŠ je prodloužený do 18.00 hod.

V MŠ pracujeme podle Školního vzdělávacího programu nazvaného "Barevný svět" a zpracovaného podle RVP PV.

Zaměření školy je orientováno na osobnostní rozvoj dětí a na výchovu k estetickým a pracovním dovednostem

Cílem je, aby děti prožívaly v MŠ chvíle pohody, aby se cestou přirozené výchovy rozvíjely v samostatné jedince, aby byly dobře připraveny na docházku do základní školy a dalšího života, aby se vhodně začlenily do společnosti.

Nadstandardní aktivity MŠ : Keramika,taneční kroužek,muzikoterapie,logopedie,plavání,divadelní a kulturní představení v MŠ, výchovně vzdělávací programy,angličtina

Zápis na školní rok 2020/2021:

Přihlášku je možné získat na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz. Pokud potřebujete přihlášku vytisknout, je možné přijít do MŠ osobně s kartičkou zdravotní pojišťovny dne 23.4.2020 od 8.00 - 12.00 , avšak po předchozí domluvě na tel. č. 607 870 681

Počet volných míst: 0

UPOZORNĚNÍ  :

Z KAPACITNÍCH   DŮVODŮ  A VYSOKÉHO POČTU ODKLADŮ  POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY , NELZE  NA  NAŠÍ  MŠ ŠTOLCOVA 51 PROVÉST  ZÁPIS  NOVÝCH  DĚTÍ  NA  ŠKOLNÍ  ROK 2020/2021 

 

                                                             

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,je pro MŠ Brno, Štolcova51,p.o. spádové celé území Statutárního města Brna.