Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace

Adresa: 
Synkova 24
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
702 104 433
E-mail: 
info@mssynkova.cz
Ředitel: 
Otakar Kolář
Adresa poskytování vzdělání: 
Synkova 24

Informace školy

O naší mateřské škole:

 • Mateřská škola se zaměřením na environmentální vzdělávání a polytechnickou výchovu.
 • Klidné prostředí v sídlišti Brno Líšeň, na budovu školky navazuje prostorná zahrada vybavená ke hrám i objevům dětí.
 • Zájmové kroužky v odpoledních hodinách, podzimní a letní školka v přírodě.
 • Zapojení v celostátní síti školek "Mrkvička" a mezinárodním programu Ekoškolka. 
 • Škola je zapojena do projektu "Technické školky" a dalších projektů financovaných z fondů EU.
 • Ekologii v praxi realizujeme zapojením do projektu Recyklohraní, sbíráme baterie, elektrozařízení, třídíme odpad. 
 • Podrobnější informace o dění v MŠ najdete na webových stránkách školy www.mssynkova.cz.
 • Provoz školy je od 6:30 do 16:30.

Vzhledem k současné situaci jsme museli zrušit dny otevřených dveří. 

Pokud to situace dovolí, máme pro nově přijaté děti připravený adaptační program v měsíci červnu.

 

INFORMACE K ZÁPISU:

AKTUALIZACE 6. 4. 2020

Nařízením ministerstva školství ze dne 3. 4. se nevyžaduje osobní účast zákonných zástupců při zápise do mateřské školy. Postup při zápise bude následující:

  1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

  Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitel vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání.

  V současné situaci není vyžadováno potvrzení přihlášky dětským lékařem o řádném očkování a lze ho nahradit kopií očkovacího průkazu s čestným prohlášením. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

  K zápisu jsou vyžadovány tyto dokumenty:

  • vyplněná a zákonými zástupci dítěte podepsaná přihláška 
  • kopie rodného listu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
  • kopie očkovacího průkazu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
  • podepsané četsné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (prohlášní si můžete stáhnout na našich stránkách www.mssynkova.cz)
  • po skončení správního řízení budou kopie rodného listu a očkovacího průkazu řádně skartovány (protokol bude uvěřejněn webových na stránkách školy)

  2. Přihlášku s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu dítěte předáte mateřské škole následovně:

  • prostřednictvím datové schránky nqhkn54 (lze využít datovou schránku zaměstnavatele)
  • emailem s elektronickým podpisem (nelze zaslat jako prostý email)
  • poštou (obyčejně)
  • osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné vlevo u vstupu na zahradu školy

  Dokumenty předejte škole do 5. 5. 2020.

  3. Od 11. 5. 2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

  4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

  Spádová oblast

  Část obce: Líšeň
  Ulice Číslo orientační
  Houbalova 1, 3, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  Masarova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11a
  Synkova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24a, 26
  Zikova 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34