Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
1. fáze - vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:2815Počet vydaných přihlášek:2875

Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Adresa: 
Veslařská 256
PSČ: 
637 00
Městská část:
Jundrov
Telefon: 
543212191, 775152287
Ředitel: 
Mgr.Martina Šplíchalová
Adresa poskytování vzdělání: 
Veslařská 256

Informace školy

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Veslařská 256, p.o. spádové celé území statutárního města Brna!

Dvoutřídní mateřská škola funguje v prodlouženém provozu tj. denně od 6.30 do 18.00 hodin, má vlastní školní jídelnu. Školní zahrada je držitelem certifikátu Ukázková přírodní zahrada.

Mateřská škola patří do sítě "Škola podporující zdraví", pracuje podle školního vzdělávacího programu "Teče řeka Brnem dolů, my tou řekou plujem spolu", je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu,  environmentální výchovu a lidové tradice.

Pro děti je pravidelně zařazováno např. cvičení na rehabilitačních míčích, práce s keramickou hlínou, cílené aktivity pro přípravu předškoláků na vstup do základní školy, možnost hry na zobcovou sopránovou flétnu a plavání.

Přihlášku je možné získat na webových stánkách www.zapisdoms.brno.cz. Pokud potřebujete přihlášku vytisknout, v ředitelně mateřské školy bude možnost ve čtvrtek 15. 4.  2021 po předchozí domluvě na telefonu 775 152 287. Domluvíme se na přesný čas, abychom předešli čekání nebo shromažďování v mateřské škole.

Pro vydání přihlášky je nutné znát rodné číslo dítěte.

Vzhledem k aktuální situaci Vás bohužel  na osobní návštěvu mateřské školy zatím nemůžeme pozvat, ale můžete se podívat na naše webové stránky, kde bude možno si školu prohlédnout alespoň virtuálně

Sběr vyplněných přihlášek s doložením řádného očkování proběhne v pondělí 3. 5. 2021 a v úterý 4. 5. 2021 od 10.00 do 16.00 hodin. Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy Brno, Veslařská 256, p. o.

Vzhledem k tomu, že Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p. o. má prodloužený provoz, uplatní se nad rámec Kritérií pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol uveřejněných na internetových stránkách http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni ještě kritérium potřeby prodlouženého provozu.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince s místem pobytu) ve školském obvodu Mateřské školy Brno, Veslařská 256, p. o. (město Brno), jejichž zákonný zástupce prokazatelně doloží potřebu prodlouženého provozu mateřské školy (formulář bude k dispozici na webových stránkách školy nebo v době výdeje přihlášek u ředitelky školy).

Těšíme se na Vás a Vaše děti!